Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cải Thiện Dịch Vụ Hộ Chiếu Cho Công Dân Canada

Nhận tin tức mới
Cải Thiện Dịch Vụ Hộ Chiếu Cho Công Dân Canada
17/05/2013
Kế hoạch mở rộng dịch vụ hộ chiếu và làm cho thủ tục thuận tiện hơn và hiệu quả đã được Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Jason Kenney và Bộ trưởng nguồn nhân lực và phát triển Kỹ năng Diane Finley công bố.

Hiệu lực từ ngày 2 tháng 7, trách nhiệm chính về hộ chiếu Canada sẽ chuyển từ Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế sang Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC). Việc chuyển giao này phù hợp với các nhiệm vụ CIC đã đang thực hiện, như là việc xác định quốc tịch Canada.
Công dân Canada sẽ không gặp một sự gián đoạn nào về dịch vụ do việc chuyển giao này.

Họ sẽ có thể tiếp tục truy cập vào các dịch vụ hộ chiếu thông qua tất cả các địa điểm dịch vụ tương tự hiện đang có sẵn tại Canada thông qua mạng lưới hiện có của 144 Trung tâm Dịch vụ Canada, 56 trung tâm tiếp nhận tại Bưu điện Canada, và 34 văn phòng hộ chiếu trên toàn quốc. Dịch vụ Canada sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động hộ chiếu, và, qua thời gian, dịch vụ sẽ mở rộng thêm các Trung tâm Dịch Vụ Canada và công dân Canada sau cùng thậm chí có thể nộp đơn hộ chiếu trực tuyến.

“Chính phủ cam kết cung cấp dịch vụ hộ chiếu thuận tiện hơn và dễ tiếp cận cho người Canada “- Bộ trưởng Kenney cho biết – ” Như việc Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada đã chịu trách nhiệm trong việc xác định quốc tịch Canada, tích hợp các chương trình hộ chiếu vào bộ phận này là hợp lý”.

“Thông qua Dịch vụ Canada, chúng tôi cung cấp phương thức truy cập một cửa cho một loạt các chương trình và dịch vụ cho công dân của chính phủ Canada”, Bộ trưởng Finley nói. “Tận dụng nguồn tài nguyên của Dịch vụ Canada và mạng lưới cung cấp dịch vụ trên toàn quốc sẽ làm cho dịch vụ hộ chiếu dễ tiếp cận hơn và thuận tiện hơn”.

Hệ thống công nghệ thông tin hộ chiếu của Canada đang đi vào giai đoạn cuối của tuổi thọ và cần đầu tư đáng kể để cập nhật trong khi hiện nay hoạt động của hệ thống CIC  có khả năng và tính năng bảo mật cho việc áp dụng ứng dụng trực tuyến, và cũng cung cấp người nộp thuế Canada một thay thế hợp lý và hiệu quả.

Điều quan trọng cần lưu ý là người Canada, những người cần dịch vụ lãnh sự trong khi đi du lịch ở nước ngoài, để thay thế hộ chiếu bị mất chẳng hạn, sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế.
(Cre: CIC news)