Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cách Tìm Việc Làm Ở Canada

Nhận tin tức mới
Cách Tìm Việc Làm Ở Canada
24/10/2017

Đây là thông tin rất bổ ích dành cho các anh chị sắp và vừa định cư tại Canada tham khảo.

Có các nguồn để tìm kiếm việc làm ở Canada bao gồm:

  • Thông qua mạng lưới quan hệ cá nhân.
  • Tham dự các ngày hội Thông tin việc làm.
  • Thông qua các trang web tuyển dụng/ Mạng Xã Hội để tìm việc.
  • Đăng ký tham dự các công việc tình nguyện.
Cách tìm việc ở Canada – hướng dẫn từ tổ chức an cư Canada