Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Website Quan Trọng Dành Cho Kinh Doanh Tại New Brunswick

Nhận tin tức mới
Các Website Quan Trọng Dành Cho Kinh Doanh Tại New Brunswick
24/06/2017
Tổ chức hỗ trợ các Doanh nghiệp của tỉnh bang New Brunswick (Canada Bussines – New Brunswick) đã tổng hợp các địa chỉ website quan trọng cho các doanh nghiệp tham khảo và tìm kiếm thông tin cần thiết.
Để đọc được các tài liệu PDF trên các website này, quý anh chị cần có phần mềm ADOBE ACROBAT READER.
Sau đây là các địa chỉ website để các doanh nghiệp/ Doanh Nhân tham khảo:
Địa chỉ của Tổ chức hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh bang New Brunswick:
Canada Business – New Brunswick | Entreprises Canada – Nouveau-Brunswick
570 Queen Street, Fredericton NB  E3B 6Z6 | 570, rue Queen, Fredericton NB  E3B 6Z6
Telephone | Téléphone 506-444-6140
Toll-free | Sans frais: 1-888-576-4444
Facsimile | Télécopieur 506-444-6172
Teletypewriter | Téléimprimeur 1-800-457-8466