Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Trang Web Hữu Ích Về Chương Trình Visa Ưu Tiên (Canada Express Study – Ces)

Nhận tin tức mới
Các Trang Web Hữu Ích Về Chương Trình Visa Ưu Tiên (Canada Express Study – Ces)
31/03/2016
Chương trình visa ưu tiên Canada – CES hiện nay đang thu hút rất mạnh mẽ sự quan tâm và tìm hiểu của phụ huynh học sinh Việt Nam.
Sau đây một số trang web hữu ích cho quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên-học sinh muốn tìm hiểu về chương trình “CES – Visa Ưu Tiên” cụ thể như sau:

Thông cáo báo chí 3 thứ tiếng Anh-Pháp –Việt của chính phủ Canada
Thông tin trên báo điện tử:

Trang thông tin truyền thông khác: