Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH VISA ƯU TIÊN (CANADA EXPRESS STUDY – CES)

Nhận tin tức mới
31/03/2016


CEI Vietnam xin liệt kê một số trang web hữu ích cho quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên-học sinh muốn tìm hiểu về chương trình “CES – Visa Ưu Tiên” cụ thể như sau:
Thông cáo báo chí 3 thứ tiếng Anh-Pháp –Việt của chính phủ Canada
English: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/highlights-faits/2016/CES_Lauch-EEC_Lancement.aspx?lang=eng
French: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/highlights-faits/2016/CES_Lauch-EEC_Lancement.aspx?lang=fra
Vietnamese: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/highlights-faits/2016/CES_Lauch-EEC_Lancement.aspx?lang=vie
Đơn điền và nội dung cần chuẩn bị : http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5573E.pdf
Thông tin trên báo điện tử:
Canada hopes to attract more Vietnamese students with new visa program: http://www.thanhniennews.com/education-youth/canada-hopes-to-attract-more-vietnamese-students-with-new-visa-program-59780.html
Canada Express Study program launched in Vietnam   http://en.dangcongsan.vn/science-education/canada-express-study-program-launched-in-vietnam-375221.html

Premier essai du programme Canada Express Study au Vietnam http://lecourrier.vn/premier-essai-du-programme-canada-express-study-au-vietnam/252875.html

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/291632/canada-uu-tien-xet-thi-thuc-cho-du-hoc-sinh-viet-nam-hoc-cao-dang.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/du-hoc/du-hoc-canada-mien-chung-minh-tai-chinh-3363686.html
http://vietnam.canada-edu.org/trang-chu/thong-tin-xa-luan/394-chuong-trinh-visa-uu-tien-canada-express-study-ces.html
http://www.duhoc.ca/chuong-trinh-canada-express-study-ces-ho-tro-viec-xin-visa-du-hoc-va-chung-minh-tai-chinh/
TV Coverage: http://nhandantv.vn/detail/14413/le-cong-bo-chuong-trinh-canada-express-study-ces