Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Ngân Hàng Canada Hỗ Trợ Người Mới Nhập Cư

Nhận tin tức mới
Các Ngân Hàng Canada Hỗ Trợ Người Mới Nhập Cư
17/06/2017
Canada đang cần thu hút những người nhập cư, vì thế hiện nay nhiều ngân hàng tại Canada có các chính sách hỗ trợ tối ưu cho người mới nhập cư.
Các ngân hàng lớn của Canada đều đang có chính sách hỗ trợ người mới nhập cư, cụ thể:
1. Ngân hàng Scotiabank tại Fredericton có nhân viên người Việt hỗ trợ người mới nhập cư cho các chính sách ưu đãi như:
 • Cấp thẻ tín dụng không cần lịch sử tín dụng và không cần thu nhập và được hoàn tiền mặt trên khoản chi dùng từ 1-4%
 • Tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.
 • Chính sách tặng tiền mặt khi mở tài khoản giao dịch mới tại ngân hàng và miễn phí 1 năm phí dịch vụ tủ bảo an tại ngân hàng.
2. Ngân hàng RBC có chính sách hỗ trợ nhận tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thế chấp ở Canada, tham khảo tại trang ngân hàng rbc.com/newcomers
3. Ngoài ra, đa số các ngân hàng khác tại Canada đều có:
 • Miển phí duy trì tài khoản:  Nhiều ngân hàng có chính sách miễn phí duy trì tài khoản. Hãy kiểm tra với các ngân hàng để nhận gói hỗ trợ này.
 • Lãi suất ưu đãi và cạnh tranh cho các gói sản phẩm khác nhau
 • Quyền mở và duy trì tài khoản khi mới đến
 • Bảo hiểm tiền gởi tại ngân hàng : trong trường hợp ngân hàng phá sản, tiền gởi tại tài khoản đồng Canada được bảo hiểm (ngân hàng phải là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm tiền gởi Canada CDIC. Tất cả các ngân hàng tại Canada nhận tiền gởi từ khách hàng bán lẻ đều là thành viên)
 • Các công cụ tiết kiệm hiệu quả: Ngân hàng Canada có nhiều loại tài khoản tiết kiệm, bao gồm những tài khoản đăng ký phát triển bởi chính phủ Canada để khuyến khích tiết kiệm tránh thuế , ví dụ:
  • Gói Tiết Kiệm Hưu Trí (RRSPs) cho lao động về hưu
  • Gói Tiết Kiệm Học Vấn (RESPs) cho con em
  • Gói Tiết Kiệm Hỗ Trợ Người Khuyết Tật (RDSPs)
  • Gói Tiết Kiệm Thu Nhập Miễn Thuế (TFSAs)

(Kornova – Tư Vấn Định Cư Canada)