Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Từ Chính Phủ Trước Định Cư Dành Cho Người Nhập Cư Canada

Nhận tin tức mới
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Từ Chính Phủ Trước Định Cư Dành Cho Người Nhập Cư Canada
24/05/2016

Quý anh chị chuẩn bị đi định cư Canada, nay có thể nhận được trợ giúp trước khi đến Canada  thông qua “Dịch vụ trước khi đến (Pre-arrival services)

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) khuyến khích quý anh chị nên truy cập các dịch vụ trước khi đến hoàn toàn MIỄN PHÍ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba do IRCC tài trợ.

“Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập liên kết này để tìm hiểu thêm về các địa điểm dịch vụ và thủ tục đăng ký như được nêu trong trang web Dịch vụ trước khi đến của chúng tôi: http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/b Before-service.asp“.

Hiện tại dịch vụ này có trực tuyến và trực tiếp miễn phí cho quý anh chị và gia đình. Các dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho bạn bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được liệt kê bên dưới trong khi bạn vẫn ở nước ngoài. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin chung như:

 • Tìm hiểu cuộc sống ở Canada,
 • Tìm việc ở Canada và
 • Truy cập các dịch vụ thanh toán miễn phí khác khi bạn đến Canada.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác cung cấp thông tin rất cụ thể.

Để tìm nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất phù hợp với nhu cầu của quý anh chị, hãy khám phá danh sách các nhà cung cấp dịch vụ bên dưới và chọn theo nghề nghiệp hoặc điểm đến của bạn (thành phố hoặc tỉnh). Bạn được phép nhận dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau mà bạn cần và luôn miễn phí.

Dịch vụ có sẵn trực tuyến hoặc trực tiếp hỗ trợ cho các đối tượng:

 • Thường trú nhân,
 • Người tị nạn,
 • Người cần được bảo vệ, và
 • Những người cần được chăm sóc.

————————————————–

Thông cáo từ IRCC

Get help before arriving in Canada – Pre-arrival services

On behalf of the Government of Canada, the department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) encourages you to access FREE pre-arrival services offered by third-party service providers funded by IRCC.

We encourage you to visit this link to learn more about the service locations and registration procedures as featured in our Pre-arrival Services website:

There are free online and in-person services for you and your family. These services are provided to you free of charge by the settlement service providers listed below while you are still overseas. Many service providers offer general information such as:

 • understanding life in Canada,
 • finding a job in Canada, and
 • accessing other free settlement services when you arrive in Canada.

Other settlement service providers offer very specific information. To find the best service providers to fit your needs, explore the list of service providers below and select according to your profession or your destination (city or province). You are allowed to get services from as many different service providers as you need, and always at no cost.

Services are available online or in-person to:

 • permanent residents,
 • refugees,
 • protected persons, and
 • live-in caregivers