Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Chính Sách Ưu Tiên Đặc Biệt Dành Cho Cư Dân Tạm Thời Và Thường Trú Bị Ảnh Hưởng Bởi Lũ Lụt Ở Miền Nam Alberta

Nhận tin tức mới
Các Chính Sách Ưu Tiên Đặc Biệt Dành Cho Cư Dân Tạm Thời Và Thường Trú Bị Ảnh Hưởng Bởi Lũ Lụt Ở Miền Nam Alberta
04/07/2013
Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Bộ trưởng Jason Kenny công bố ngày 02 tháng 7 năm 2013 về trường hợp những cư dân tạm thời và thường trú bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn ở Alberta sẽ được miễn phí thụ lý và tự động gia hạn hoặc phục hồi tình trạng.

Chính sách ưu tiên đặc biệt trên đã được đưa ra để giúp đỡ những người dân tạm trú và thường trú tại Alberta vì bị lũ lụt, cần chứng từ di trú khẩn, gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập, hoặc thay thế các văn bản nhập cư bị phá hủy. Các biện pháp đặc biệt sẽ được áp dụng cho đến ngày 19 tháng 9 năm 2013.

Ngoài ra, một đường dây nóng chuyên dụng đã được thiết lập tại trung tâm điện thoại của CIC. Mọi người có thể gọi số 1-888-242-2100 và nhấn phím “7”. Các đại diện sẽ hỏi các câu hỏi theo tiêu chuẩn bảo mật và sẽ tư vấn cho khách hàng về cách tiến hành hồ sơ.

Một địa chỉ email dành riêng là prairies-situation@cic.gc.ca cũng đã được thiết lập. Cư dân tạm thời và thường trú và công dân Canada bị ảnh hưởng có thể gửi email số hồ sơ của họ (UCI #), họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi và nước sinh với tiêu đề  ‘URGENT: FLOOD’. Sẽ có đại diện hỗ trợ hồ sơ của họ.

Để biết thêm thông tin về cách thức để nhận được sự giúp đỡ từ CIC vui lòng truy cập phần tin lũ lụt tại Alberta của trang web của chúng tôi.
(Cre: CIC news)