Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Quyền Tỉnh Bang Và Chính Phủ Liên Bang Canada Định Hướng Hệ Thống Định Cư Canada Tương Lai

Nhận tin tức mới
Chính Quyền Tỉnh Bang Và Chính Phủ Liên Bang Canada Định Hướng Hệ Thống Định Cư Canada Tương Lai
19/11/2012
Ngày 16 Tháng 11 năm 2012, các bộ trưởng nhập cư cấp liên bang, tỉnh bang và vùng lãnh thổ (FPT) đã họp bàn và cam kết định hướng về một hệ thống nhập cư nhanh và linh hoạt được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh của Canada đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường lao động khu vực.

 

Sau một cuộc họp hai ngày, các Bộ trưởng FPT cam kết làm việc cùng nhau để phát triển và thực hiện một mô hình Định Hướng Quan Tâm (EOI) cho Canada, tương tự như một mô hình hiện đang thực hiện tại New Zealand và Australia. EOI sẽ giúp chuyển đổi hệ thống nhập cư của Canada thành một hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động, bằng cách cung cấp cơ hội cho các chính quyền FPT và người sử dụng lao động FPT  truy cập vào lượng nhân viên lành nghề.

 

“Chính phủ liên bang vẫn tập trung vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, và nhập cư đóng một vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng lâu dài của Canada” – Bộ trưởng Bộ Di Trú, Quốc Tịch và Đa văn hóa chính phủ liên bang Jason Kenney cho biết – “Hợp tác giữa chính quyền các cấp liên bang, tỉnh bang và vùng lãnh thổ là chìa khóa cho sự thành công của hệ thống nhập cư của Canada và đảm bảo kết quả tốt hơn cho người mới đến”.

 

“Nhập cư có ý nghĩa quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và hệ thống của chúng ta phải cạnh tranh trên tầm quốc tế” – Stephen Khan, Đồng chủ tịch buổi họp FPT, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Giáo dục nâng cao và doanh nghiệp Alberta chia sẻ – “Thay mặt cho các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, chúng tôi mong muốn tiếp tục công việc của chúng tôi với  Chính phủ Canada để chuyển đổi hệ thống nhập cư, làm cho hệ thống nhanh hơn và đáp ứng hơn với nhu cầu của các tỉnh bang / lãnh thổ”.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nhập cư đối với sự thịnh vượng lâu dài của Canada, các bộ trưởng các cấp FPT nhất trí rằng các chương trình nhập cư kinh tế phải tập trung vào việc cung cấp các lợi ích kinh tế Canada, cả về đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và tạo ra sự tăng trưởng cho nền kinh tế Canada.

 

Các Bộ trưởng ghi nhận rằng Chương trình đề cử tỉnh bang đã giúp phân phối những lợi ích kinh tế của việc nhập cư trên khắp đất nước, đã tăng gần gấp bảy lần từ năm 2004 và các tỉnh bang và vùng lãnh thổ được định vị riêng biệt để xác định nhu cầu của thị trường lao động khu vực và kỹ năng của địa phương họ. Các Bộ trưởng cam kết tiếp tục tăng cường uy tín và tính toàn vẹn của tất cả các chương trình nhập cư kinh tế cấp liên bang, tỉnh bang và lãnh thổ.

 

Bộ trưởng các cấp FPT cam kết kế hoạch hành động ba năm để đạt được tầm nhìn chung của một hệ thống nhập cư thu hút, hoan nghênh và hỗ trợ những người mới tham gia trong việc xây dựng cộng đồng sống động và Canada thịnh vượng. Vì chính sách nhập cư là một thẩm quyền được chia sẻ, các Bộ trưởng đã đồng ý cho FPT vai trò, trách nhiệm và tính nhiệm trong việc thông báo công việc theo kế hoạch hành động chung.

 

Thông qua kế hoạch hành động, Bộ trưởng các cấp FPT khẳng định cam kết của họ hướng đến việc an cư thành công và hội nhập của người mới nhập cư trên khắp Canada. Các đối tác FPT sẽ tiếp tục hợp tác trên một cuộc khảo sát toàn quốc về kết quả của các chính sách hỗ trợ. Họ cũng sẽ phát triển quan hệ đối tác để hướng dẫn các nỗ lực liên tục để giúp đỡ tất cả những người nhập cư tham gia vào nền kinh tế và xã hội Canada và phát triển hết tiềm năng của họ.

 

Theo chính sách liên quan đến nhập cư và tạm nhập của người nước ngoài vào Quebec, tỉnh bang Québec có trách nhiệm duy nhất cho việc thiết lập mức độ nhập cư, lựa chọn và hội nhập của người nhập cư. Trong các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, Québec phát triển các chính sách và chương trình của mình, điều hòa và đặt ra những tiêu chuẩn riêng của tỉnh bang.
(Cre: CIC news)