Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bộ Trưởng Canada Thông Báo Tăng Quỹ Cho Chương Trình Hỗ Trợ Hội Nhập Cho Người Mới

Nhận tin tức mới
Bộ Trưởng Canada Thông Báo Tăng Quỹ Cho Chương Trình Hỗ Trợ Hội Nhập Cho Người Mới
01/05/2013
Những người mới đến tham gia trong chương trình Hướng dẫn tại nhà dành cho phụ huynh trẻ mầm non (Hippy) sẽ được hưởng lợi từ nguồn quỹ 2,6 triệu USD tài trợ mới trong ba năm tới – Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, nhập cư và đa văn hóa Jason Kenney – công bố hôm qua tại một buổi tiếp tân được tổ chức bởi Đại sứ Mỹ (David Jacobson).

“Qua các chương trình như HIPPY, chính phủ của chúng ta mang đến cho những người mới đến cơ hội tốt nhất để hòa nhập vào Canada và đóng góp cho một xã hội thịnh vượng “, Bộ trưởng Kenney cho biết. “Chính phủ đã có liên kết chặt chẽ với các chương trình HIPPY trong nhiều năm và tự hào đã giúp các bậc cha mẹ nhập cư trong vai trò quan trọng của họ như là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của con em mình”.

Chương trình Hippy có thành quả nhiều năm trong hỗ trợ an cư và hội nhập cho người mới đến. Chương trình giúp các bậc cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên của trẻ bằng cách cải thiện kỹ năng học vấn của mình và thúc đẩy sự tham gia tích cực của gia đình Canada mới trong xã hội Canada.

Chương trình HIPPY đã được phát triển ở Israel trong năm 1969 như là một bằng chứng của một chương trình phát triển dựa vào cộng đồng. Kể từ khi nó thành lập tại Canada năm 1999, Hippy đã mở rộng hoạt động của mình và hiện nay mang lại thành quả đáng kể tại 15 cộng đồng trên cả nước. Hơn 13 năm qua, Hippy Canada đã tiếp cận hơn 6.000 người mới đến cũng như gia đình thổ dân và các gia đình Canada khác.

Phân bổ hỗ trợ an cư của Bộ Di trú Canada cho các tỉnh và vùng lãnh thổ bên ngoài của Quebec gần như tăng gấp ba lần từ ít hơn $ 200 triệu trong năm 2005-2006 lên tới khoảng 600 triệu USD cho năm tài chính hiện hành.
Thông tin chi tiết chương trình HIPPY có thể tham khảo tại đâyNguồn tư liệu cho phụ huynh tham khảo, bấm vào đây

(Cre: CIC news)