Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bộ Trưởng Canada Hội Đàm Cùng Các Nhà Làm Luật Về Sự Cần Thiết Trong Việc Hỗ Trợ Người Mới Nhập Cư Thành Công Trong Thị Trường Lao Động Canada

Nhận tin tức mới
Bộ Trưởng Canada Hội Đàm Cùng Các Nhà Làm Luật Về Sự Cần Thiết Trong Việc Hỗ Trợ Người Mới Nhập Cư Thành Công Trong Thị Trường Lao Động Canada
09/11/2012
Chính phủ Canada cần sự hợp tác của các nhà quản lý để giúp đào tạo những người mới hướng đến tìm được việc làm ở Canada, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Jason Kenney cho biết ngày 08 tháng 11 năm 2012.

 

“Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài” – Bộ trưởng Kenney, nói chuyện với Hiệp hội điều tiết Hội nghị Quốc gia Canada – “Thu hút và giữ chân các tài năng quốc tế tốt nhất để bù đắp vào các kỹ năng thiếu hụt trong các ngành nghề trọng điểm giữ vai trò rất quan trọng cho thành công kinh tế của Canada. Các đối tác quản lý của chúng tôi cần chú trọng đảm bảo những người mới có thể bắt đầu làm việc trong các lĩnh vực của họ nhanh hơn”.

 

Chính phủ Canada đã làm việc với chính quyền tỉnh và lãnh thổ, và cộng đồng quản lý để cải thiện sự công nhận chứng chỉ nước ngoài. Trong năm 2010, các tiêu chuẩn dịch vụ đã được thành lập cho phép các chuyên gia quốc tế trong tám nghề ưu tiên có thể tiến hành việc đánh giá bằng cấp của họ trong vòng một năm, bất cứ nơi nào ở Canada. Chính phủ Canada hiện đang cải thiện qui trình công nhận trình độ chuyên môn nước ngoài thêm sáu ngành nghề mục tiêu.

 

Đầu năm nay, Bộ trưởng Kenney và Diane Finley, Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Phát triển Kỹ năng Canada, đã phát động một dự án thí điểm ba năm sẽ phát triển và thử nghiệm các dự án sáng tạo để cung cấp hỗ trợ tài chính, thường được gọi là các khoản vay nhỏ, đến các chuyên gia đến từ nước ngoài.

 

Mùa xuân vừa qua, Bộ trưởng Kenney thông báo đề xuất một yêu cầu mới, theo đó đương đơn muốn nhập cư diện lao động có tay nghề liên bang sẽ cần mang các bằng cấp nước ngoài của họ đi đánh giá và xác nhận của các tổ chức được chỉ định trước khi đến Canada. Đây là một bước quan trọng để giải quyết các vấn đề của những người nhập cư đến và không có khả năng làm việc trong lĩnh vực của họ.

 

“Cải tiến của chúng tôi sẽ giúp người di dân định vị của mình để thành công trong nền kinh tế của chúng ta” – Bộ trưởng Kenney cho biết  –“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà quản lý để cải thiện quá trình đánh giá và công nhận trình độ người mới, cấp phép hành nghề trong nghề nghiệp của họ ngay sau khi họ đến Canada. Làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tăng tốc độ hội nhập của người mới vào thị trường lao động Canada”.

 

(Cre: CIC news)