Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bắt Đầu Yêu Cầu Chứng Chỉ Tiếng Anh Cho Chương Trình Tay Nghề Tỉnh Bang

Nhận tin tức mới
Bắt Đầu Yêu Cầu Chứng Chỉ Tiếng Anh Cho Chương Trình Tay Nghề Tỉnh Bang
04/07/2015
Bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2012 – Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) ứng với diện tay nghề khối tay nghề tầm trung và thấp sẽ yêu cầu có chứng chỉ kiểm tra ngôn ngữ.

 

Chứng chỉ này sẽ cho biết các kỹ năng của bạn có đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu trong bốn loại kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết.

Yêu cầu này không áp dụng cho người lao động nước ngoài tạm thời khối ngành nghề nhóm C & D theo mã ngành NOC và những người:
nhập vào Canada vào hoặc trước ngày 01 tháng bảy năm 2012, và được đề cử bởi người sử dụng lao động theo các chương trình PNP trước 01 tháng 7 năm 2013.

(Cre: CIC)