Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines Nhận Lượng Thị Thực Canada Ở Mức Kỷ Lục

Nhận tin tức mới
Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines Nhận Lượng Thị Thực Canada Ở Mức Kỷ Lục
14/03/2013
Canada tiếp nhận lượng người nhập cư cao nhất từ Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines.
Trong năm 2012,  số lượng thị thực cấp cho công dân 3 quốc gia này tăng vọt.

Với gần 33,000 thị thực thường trú được cấp cho người nộp đơn từ Trung Quốc, thêm vào 235,000 thị thực du lịch và hơn 25,000 thị thực du học. Trung Quốc là quốc gia có nguồn nhập cư Canada lớn nhất trên tổng thể.

Philippines quốc gia có nguồn nhập cư vào Canada đứng thứ 2 trong năm ngoái. Gần 33,000 thị thực thường trú mới được cấp cho công dân Philippines, cũng như 44,000 thị thực du lịch 941 giấy phép du học.

Ấn Độ là quốc gia có nguồn nhập cư lớn thứ ba vào Canada vào năm 2012. Ấn Độ đã nhận được gần 29,000 thị thực thường trú, 130,000 thị thực du lịch, và 13,000 giấy phép du học.

(Cre: cic news)