Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

06/12/2017 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 452

Nhận tin tức mới
06/12/2017 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 452
07/12/2017
6 tháng 12 năm 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành 2750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số tối thiểu được chọn là 452.

Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.
Hệ thống xét duyệt nhanh bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Cục di trú sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.
Đợt
Ngày phát hành
Điểm số thấp nhất được chọn
Số lượng thư mời phát hành
1 04-01-2017 468  2902
2 11-01-2017 459 3334
3 25-01-2017 453 3508
4 08-02-2017 447 3664
5 22-02-2017 441 3611
6 01-03-2017 434 3884
7 24-03-2017 441 3749
8 05-04-2017 431 3753
9 12-04-2017 423 3923
10 19-04-2017 415 3665
11 04-05-2017 423 3796
12 17-05-2017 415 3687
13 31-05-2017 413 3877
14 28-06-2017 449 3409
15 12-07-2017 440 3202
16 02-08-2017 441 3264
17 09-08-2017 433 2991
18 23-08-2017 434 3035
19 06-09-2017 435 2772
20 20-09-2017 433 2871
21 04-10-2017 438 2801
22 18-10-2017 436 2757
23 08-11-2017 458 2000
24 15-11-2017 439 2750
25 06-12-2017 452 2750

Xem chi tiết điểm số trong 50 kỳ phát hành thư mời trong năm 2015-2016 tại đây

Liên hệ tư vấn định cư : Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com