Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

4 Trường Đại Học Canada Trong Danh Sách Những Đại Học Hàng Đầu Thế Giới 2013-2014

Nhận tin tức mới
4 Trường Đại Học Canada Trong Danh Sách Những Đại Học Hàng Đầu Thế Giới 2013-2014
15/10/2013

Danh sách xếp hạng đánh gia các trường đại học trên thế giới năm 2013 – 2014 đã được công bố.

Trong danh sách này, có 4 trường đại học Canada. Thứ hạng 4 trường này như sau:

  • University of Toronto (xếp hạng 20).
  • University of British Columbia (xếp hạng 31).
  • McGill (xếp hạng 35).
  • McMasters University (xếp hạng 92).

Danh sách The Times Higher Education World University Rankings 2013-2014 được cung cấp bởi Thomson Reuters. Đây là bảng đánh giá duy nhất về trường đại học đẳng cấp thế giới trên tất cả các nhiệm vụ cốt lõi của họ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến ​​thức và triển vọng quốc tế.

Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu sử dụng 13 chỉ số hoạt động hiệu chuẩn cẩn thận để cung cấp các so sánh toàn diện nhất và cân bằnglà nguồn đáng tin cậy của sinh viên, học giả, các nhà lãnh đạo các trường đại học, ngành công nghiệp và chính phủ.

Danh sách đầy đủ có thể xem tại đây

(Cre: Timeshighereducation.co.uk)