Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

4 trường đại học Canada trong danh sách những đại học hàng đầu thế giới 2013-2014

Nhận tin tức mới
15/10/2013

4 trường đại học Canada trong danh sách những đại học hàng đầu thế giới 2013-2014

20) University of Toronto
31) University of British Columbia
35) McGill
92) McMasters University

The Times Higher Education World University Rankings 2013-2014 được cung cấp bởi Thomson Reuters là bảng đánh giá duy nhất về trường đại học đẳng cấp thế giới trên tất cả các nhiệm vụ cốt lõi của họ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến ​​thức và triển vọng quốc tế. Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu sử dụng 13 chỉ số hoạt động hiệu chuẩn cẩn thận để cung cấp các so sánh toàn diện nhất và cân bằnglà nguồn đáng tin cậy của sinh viên, học giả, các nhà lãnh đạo các trường đại học, ngành công nghiệp và chính phủ.

Danh sách đầy đủ có thể xem tại đây

Theo timeshighereducation.co.uk

 

Front page:
Off