Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Top 3 Trường Đại Học Canada Vào Danh Sách Đại Học Danh Tiếng Nhất Thế Giới

Nhận tin tức mới
16/03/2012
Danh sách các đại học danh tiếng nhất thế giới đã được Times Higher Education công bố kết quả chính thức cho năm 2012.

Trong bảng xếp hạng các trường Đại học danh tiếng nhất Thế giới được công bố bởi Times Higher Education. Canada có 3 trường đại học trong danh sách top 50 bao gồm
University of Toronto – xếp hạng 16
University of British Columbia – xếp hạng 25
McGill University – xếp hạng 25
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-201…
(Theo Times Higher Education)