Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

29/09/2017- Chương Trình Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Phát Hành 31 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
29/09/2017- Chương Trình Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Phát Hành 31 Thư Mời Nộp Đơn
09/10/2017

29 Tháng 9 năm 2017, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 90 đến 95 điểm, trong đó 21 hồ sơ 90 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.

Tháng Số thư mời Điểm số
09 31 90 – 95

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 30 hồ sơ di trú  trong tháng 09/2017

(Manitoba Immigration)

Liên hệ thẩm định hồ sơ định cư và tư vấn chương trình định cư Canada

Tel: (028) 38.290.430  Email: vietnam@kornova.com