Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

11/04/2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3500 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số Tối Thiểu Được Chọn Là 444

Nhận tin tức mới
11/04/2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3500 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số Tối Thiểu Được Chọn Là 444
12/04/2018

Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.

Hệ thống xét duyệt nhanh là bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không cóthời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời đểnộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyêntrong năm. Cục di trú sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

Đợt
Ngày phát hành
Điểm số thấp nhất được chọn
Số lượng thư mời phát hành
1 04-01-2017 468  2902
2 11-01-2017 459 3334
3 25-01-2017 453 3508
4 08-02-2017 447 3664
5 22-02-2017 441 3611
6 01-03-2017 434 3884
7 24-03-2017 441 3749
8 05-04-2017 431 3753
9 12-04-2017 423 3923
10 19-04-2017 415 3665
11 04-05-2017 423 3796
12 17-05-2017 415 3687
13 31-05-2017 413 3877
14 28-06-2017 449 3409
15 12-07-2017 440 3202
16 02-08-2017 441 3264
17 09-08-2017 433 2991
18 23-08-2017 434 3035
19 06-09-2017 435 2772
20 20-09-2017 433 2871
21 04-10-2017 438 2801
22 18-10-2017 436 2757
23 08-11-2017 458 2000
24 15-11-2017 439 2750
25 06-12-2017 452 2750
26 20-12-2017 446 2750
27 10-01-2018 446 2750
28 24-01-2018 444 2750
29 07-02-2018 442 3000
30 21-02-2018 442 3000
31 14-03-2018 456 3000
32 26-03-2018 446 3000
33 11-04-2018 444 3500

Xem chi tiết điểm số của kỳ phát hành thư mời tại đây

Liên hệ đăng ký tư vấn và thẩm định hồ sơ cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com