Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

11/07/2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 442

Nhận tin tức mới
11/07/2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 442
12/07/2018

Chính phủ Canada đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư, dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 11 tháng 7.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 442 điểm.

Vào tháng 1 năm 2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada CIC ) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ di trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.

Hệ thống xét duyệt nhanh là bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình nàyỨng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nàoLưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Cục di trú sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THƯ MỜI NHẬP CƯ ĐƯỢC PHÁT HÀNH NĂM 2018 CỦA CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO LIÊN BANG
11 tháng 07.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

Liên hệ thẩm định hồ sơ và đặt lịch hẹn tư vấn     

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com