Liên hệ

21 tháng 02. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3000 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

Nhận tin tức mới
tăng phí hồ sơ cho chương trình Đầu tư Nhập Cư Quebec từ ngày 01 Tháng Một năm 2018
Tháng Hai 22, 2018
21 tháng 02. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành 3000 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số tối thiểu được chọn là 442.

Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.
Hệ thống xét duyệt nhanh bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Cục di trú sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

Đợt
Ngày phát hành
Điểm số thấp nhất được chọn
Số lượng thư mời phát hành
1 04-01-2017 468  2902
2 11-01-2017 459 3334
3 25-01-2017 453 3508
4 08-02-2017 447 3664
5 22-02-2017 441 3611
6 01-03-2017 434 3884
7 24-03-2017 441 3749
8 05-04-2017 431 3753
9 12-04-2017 423 3923
10 19-04-2017 415 3665
11 04-05-2017 423 3796
12 17-05-2017 415 3687
13 31-05-2017 413 3877
14 28-06-2017 449 3409
15 12-07-2017 440 3202
16 02-08-2017 441 3264
17 09-08-2017 433 2991
18 23-08-2017 434 3035
19 06-09-2017 435 2772
20 20-09-2017 433 2871
21 04-10-2017 438 2801
22 18-10-2017 436 2757
23 08-11-2017 458 2000
24 15-11-2017 439 2750
25 06-12-2017 452 2750
26 20-12-2017 446 2750
27 10-01-2018 446 2750
28 24-01-2018 444 2750
29 07-02-2018 442 3000
30 21-02-2018 442 3000

Xem chi tiết điểm số trong 50 kỳ phát hành thư mời trong năm 2015-2016 tại đây

Tin liên quan

22 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

IRCC Rút Ngắn Thời Gian Nộp Đơn Xin Thường Trú Đối Với Hệ Thống Express Entry Xuống Còn 60 Ngày

8 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư ngày 25.07.2018

11 tháng 07.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

Canada Tăng Số Lượng Hồ Sơ Xét Duyệt Năm 2018 Cho Chương Trình Định Cư Tay Nghề Cao (AIP – Atlantic Immigration Pilot)

13 tháng 06.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 451

09 tháng 05. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3500 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 441

25 tháng 04.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3500 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 441

11 tháng 04. 2018 – Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành 3500 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số tối thiểu được chọn là 444

14 tháng 03. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3000 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 456

07 tháng 02. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

24 tháng 1. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 444

10 tháng 1. 2018- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 446

20 tháng 12. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 446

6 tháng 12. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 452

15 tháng 11. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 439

8 tháng 11. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 458

18 tháng 10. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 22 năm 2017 với điểm số 436

4 tháng 10. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 21 năm 2017 với điểm số 438

20 tháng 9. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 20 năm 2017 với điểm số 433

6 tháng 9. 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 19 năm 2017 với điểm số 435

23 Aug 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 18 năm 2017 với điểm số 434

9 Aug 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 17 năm 2017 với điểm số 433

Bài thi TCF có thay thế bài thi TEF về tiếng Pháp cho chương trình Trình độ cao liên bang không?

2 Aug 2017- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 16 năm 2017 với điểm số 441

Chương trình tay nghề Saskatchewan không cần lời mời làm việc công bố danh sách ngành nghề thu hút

Ontario công bố danh sách ngành nghề IT tỉnh bang ưu tiên thu hút

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 15 năm 2017 với điểm số 440

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 14 năm 2017 với điểm số 449 – Đợt đầu tiên sau thay đổi

Dòng chương trình Trình độ cao liên bang xét duyệt nhanh bắt đầu cho thêm điểm cho các ứng viên có anh chị em ruột ở Canada và cho những ứng viên có kỹ năng tiếng Pháp mạnh

Hãy sẵn sàng hòa nhập bằng việc thẫm định bằng cấp nước ngoài

Bảng qui đổi điểm ngôn ngữ theo chuẩn Canada

Yêu cầu ngôn ngữ đối với đương đơn đến từ nước nói tiếng Anh/Pháp ?

Chương trình định cư diện tốt nghiệp thạc sĩ tại Ontario nhận đủ đơn trong ngay ngày mở cửa

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 10 năm 2017 với điểm số 415

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 9 năm 2017 với điểm số 423

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 8 năm 2017 với điểm số 431

Vợ/chồng của đương đơn chính có cần thẫm định bằng cấp theo chuẩn Canada không?

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 7 năm 2017 với điểm số 441

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 6 năm 2017 với điểm số 434

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 5 năm 2017 với điểm số 441

Cập nhật yêu cầu chứng minh tài chính đối với dòng nhân viên tay nghề Canada – diện xét duyệt nhanh kể từ 27 tháng 1 năm 2017

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 4 năm 2017 với điểm số 447

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 3 năm 2017 với điểm số 453

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 2 năm 2017 với điểm số 459

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 1 năm 2017 với điểm số 468

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 49 với điểm số 497

Những thay đổi đối với hệ thống Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 48 với điểm số cao bất ngờ ở mức 786

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 47 với điểm số giảm mạnh ở mức 470 và lượng thư mời tăng vọt lên 2.427

Cải tiến dòng chương trình xét duyệt nhanh Trình độ cao liên bang Canada

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 45 với điểm số giảm mạnh ở mức 475 và lượng thư mời tăng vọt lên 1.804

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 44 với điểm số 484

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 43 với điểm số 483

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 42 với điểm số 491

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 40 với điểm số 490

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 39 với điểm số 488

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 35 với điểm số 483

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 34 với điểm số 484

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 33 với điểm số 534

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 30-31-32 với điểm số 470-470-468

CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH VISA ƯU TIÊN (CANADA EXPRESS STUDY – CES)

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 29 với điểm số 473

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 28 với điểm số 453

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 27 với điểm số 459

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 26 với điểm số 457

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt đầu tiên năm 2016: đợt thứ 24 với điểm số 461

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 25 với điểm số 453

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 23 với điểm số 460

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 22 với điểm số 461

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 21 với điểm số 472

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 20 với điểm số tăng lên 484

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 19 với điểm số tăng lên 489

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 18 với điểm số thấp nhất 450

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 17 với điểm số thấp nhất 450

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 16 nâng tổng số thư mời lên đến 20,467

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 15 nâng tổng số thư mời lên đến 18,950

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 13 với điểm số thấp

Thống kê giữa năm chương trình xét duyệt nhanh trình độ cao liên bang

Bắt đầu yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh cho chương trình tay nghề tỉnh bang

Chương trình xét duyệt nhanh dòng nhân viên trình độ cao liên bang bắt đầu đợt tuyển chọn đầu tiên cuối tháng 1

Nova Scotia công bố dòng Xét duyệt nhanh-chương trình nhân viên trình độ cao tỉnh bang không cần lời mời làm việc

Ngành đầu tiên dòng chương trình Nhân viên trình độ cao liên bang (FSW) hết hạn mức – Năm cuối cho cơ hội nộp đơn di trú diện Nhân viên trình độ cao liên bang (FSW)

Năm cuối cho cơ hội nộp đơn di trú diện Nhân viên trình độ cao liên bang (FSW)

Các chương trình nhân viên trình độ cao chính thức công bố hạn ngạch mới và danh sách ngành nghề mới

Sắp hết hạn mức và thời hạn nộp đơn năm khóa 2013 diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

Sắp hết hạn mức năm 2013 diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

Hết hạn mức năm 2013 cho ngành nghề tư vấn và phân tích tài chính diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

CIC cập nhật số hồ sơ nhận theo hạn mức diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

CIC bắt đầu thông báo số hồ sơ nhận theo hạn mức diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

CIC bắt đầu thông báo số hồ sơ nhận theo hạn mức diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang mới bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 4 tháng 5, 2013

Danh mục ngành nghề ưu tiên và tổ chức chỉ định thực hiện đánh giá bằng cấp giáo dục cho Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker) (FSWP) đã được công bố

Lưu ý : Những thay đổi quan trọng trong chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker)

Thu hút những nhân viên trình độ cao tốt nhất

Chương trình mới diện công nhân tay nghề liên bang bắt đầu nhận hồ sơ hôm nay

Thay đổi quy chuẩn Thư mời làm việc diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker Program)

Thông tin chi tiết về chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP)

Hệ thống điểm dự thảo diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang

Dự thảo thay đổi chương trình Nhân Viên Lành Nghề Liên Bang

Thay đổi sắp đến của chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang

Chính phủ tạm dừng chương trình Nhân Viên Lành Nghề Liên Bang và Chương Trình Đầu Tư Liên Bang

Bộ trưởng Jason Kenney tạm ngừng chương trình nhân viên lành nghề liên bang

Chương trình Nhân Viên Trình độ cao đã hết hạn mức năm

Tạo thêm thể loại mới trong chương trình nhân viên trình độ cao liên bang cho khối công nhân có tay nghề cao

Tập trung thu hút và giữ chân các sinh viên quốc tế học vị tiến sĩ

Tổng số hồ sơ SW đến 10.11.11

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada tính đến ngày 31.10.2011 (kể từ ngày 1.7.2011)

Đã hết hạn mức cho mã ngành 1122 (Tư Vấn Quản Lý) và 3125 (Y Tá)

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada tính đến ngày 06.09.2011 (kể từ ngày 1.7.2011)

Công Bố Hạn Mức Các Chương Trình Định Cư Canada

Đề xuất thay đổi trong chương trình nhân viên trình độ cao của liên bang

Federal Skilled Workers-đánh giá khả năng ngoại ngữ

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada tính đến ngày 10.08.2011 (kể từ ngày 1.7.2011)

Chỉ tiêu nhập cư 2011

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada tính đến ngày 22.12.2010

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada tính đến ngày 1.11.2010

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2010

Từ 26/6/2010 Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) thay đổi danh sách nghề nghiệp và đưa ra hạn mức hàng năm

Danh sách 38 ngành nghề (POL) thay đổi