ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Đánh giá hồ sơ trực tuyến

  %
  Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

  Kiểm tra tình trạng hồ sơ
  Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

  Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

  Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

  Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

  Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

  Xem thêm

  gửi câu hỏi đến kornova
  Đăng ký nhận bản tin di trú
  error: Content is protected !!