Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hỗ Trợ Cho Người Mới Đến Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
Hỗ Trợ Cho Người Mới Đến Định Cư Canada
17/06/2017
Di chuyển đến Canada để định cư là một cơ hội thú vị  đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức mới cho các gia đình trong giai đoạn đầu an cư tại Canada. 
Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) cam kết giúp đỡ những người mới hòa nhập vào cộng đồng mới của họ.

Ở Ontario, CIC và chính quyền Ontario đã mở bảy Trung tâm Chào mừng. Các trung tâm Chào mừng là một mô hình đã được chứng minh và thành công trong việc cung cấp dịch vụ cho người mới đến, bằng cách cung cấp một cách tiếp cận “một cửa” đến nguồn hỗ trợ và các dịch vụ tích hợp của CIC. Các dịch vụ đa dạng được cung cấp bao gồm đào tạo ngôn ngữ và hội thảo tìm kiếm việc làm, với các chương trình cụ thể riêng cho thanh niên và người cao niên.

Hãy sử dụng 
bản đồ tương tác trực tuyến này đểxác định vị trí các trung tâm dịch vụ nhập cư trong cộng đồng của bạn và tìm thêm thông tin về việc bắt đầucuộc sống của bạn ở Canada.
(Cre: CIC news)