Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

SASKATCHEWAN TỶ LỆ THẤT NGHIỆP THẤP NHẤT CANADA

Nhận tin tức mới
11/01/2012

4.7% tỷ lệ thất nghiệp (thay đổi/ thich nghi theo mua) trong thang 1 tại Saskatchewan lại một lần nữa thấp nhất Canada ? trong khi đo tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia nay la 8.3%. Hiện tại, Saskatchewan đang nắm giữ tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại
Canada trong suốt tam thang lien tục.

“Trong khi chung toi vẫn đang tiến hanh nghien cứu, thi nền kinh tế Saskatchewan đang biểu hiện khả năng hồi phục nhanh va nhiều triển vọng, “ Ong Rob Norris Bộ trưởng Bộ Giao dục, lao động va việc lam noi “Tỷ lệ thất nghiệp của chung toi thấp nhất Canada, mật độ dan số của chung toi chưa bao giờ cao đến như thế va người lao động tại Saskatchewan co thu nhập (kiếm được) hơn bao giờ hết”.

Đa co 511,000 người lam việc tại Saskatchewan trong thang 1, giảm 1,600 người so với thang 1 năm 2009. Mặc du giảm sut nhưng nhan vien toan thời gian tăng 7,200 người so với hơn một năm trước.

Saskatoon va Regina (giữ lại ở mức 4.8%) đứng thứ hai về tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số cac thanh phố chinh của Canada (sau Thanh phố Quebec ở mức 4.5%). Saskatoon thừa nhận tăng hơn 2,700 cong việc so với năm trước.

Ong Norris chỉ ro với hơn 6,000 vị tri con bỏ trống tại trang web SaskJobs.ca như la một dấu hiệu rằng Saskatchewan la nơi để cac nhan vien co trinh độ va tay nghề cao tim được cong việc tại Canada.