Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Ký hiệu thị thực EB-5

Nhận tin tức mới
31/05/2017


Các ký hiệu phân loại Visa nhập cư được ghi trên giấy tờ NVC và in trên Thị thực nhập cư phải được kiểm tra tính chính xác, bởi vì đó là phân loại visa định cư áp dụng cho bạn và các thành viên gia đình của bạn khi nhập cư Hoa Kỳ lần đầu tiên như người nhập cư lần đầu để lấytình trạng Thường trú nhân có điều kiện CPR . Lưu ý hầu hết các trường hợp của Trung tâm khu vực đều nằm dưới các biểu tượng I51, I52 và I53 vì hầu hết các trường hợp trung tâm khu vực RC đều kết hợp cả tính năng RC và TEA. Dưới đây là bảng ký hiệu phân loại visa định cư EB-5 IV

Ký hiệu Loại EB-5 Luật áp dụng
C51 Non-TEA & Non-RC (regular $1 MM case) 203(b)(5)(A)
C52 Spouse of C51 203(d) & 203(b)(5)(A)
C53 Child of C51 203(d) & 203(b)(5)(A)
T51 TEA & Non-RC (regular $0.5 MM case) 203(b)(5)(B)
T52 Spouse of T51 203(d) & 203(b)(5)(B)
T53 Child of T51 203(d) & 203(b)(5)(B)
R51 RC but non-TEA ($1 MM RC case) 203(b)(5) & Sec. 610 of Pub. Law 102-395
R52 Spouse of R51 203(d) & 203(b)(5) & Sec. 610 of Pub. Law 102-395
R53 Child of R51 203(d) & 203(b)(5) & Sec. 610 of Pub. Law 102-395
I51 RC & TEA ($0.5 MM RC case) 203(b)(5) & Sec. 610 of Pub. Law 102-395
I52 Spouse of I51 203(d) & 203(b)(5) & Sec. 610 of Pub. Law 102-395
I53 Child of I51 203(d) & 203(b)(5) & Sec. 610 of Pub. Law 102-395

Các hồ sơ chuyển đổi tình trạng sẽ dùng ký hiệu *56, *57, *58

Tham khảo bản ký hiệu hoàn chỉnh từ USCIS

https://www.uscis.gov/sites/default/files/ocomm/ilink/0-0-0-32054.html