Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

Nhận tin tức mới
Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ
27/06/2021

Việc trở thành công dân Mỹ sẽ giúp các thường trú nhân có các quyền lợi và đặc ân. Là công dân cũng đồng nghĩa với những trách nhiệm mới. Phạm vi bài viết này sẽ thảo luận các lý do xem xét nhập quốc tịch Mỹ và mô tả những điều cần để quý vị trở thành một công dân Mỹ.

Lý Do Trở Thành Công Dân Mỹ?

Để trở thành công dân, quý vị phải sẵn lòng:

 • Thề sẽ trung thành với nước Mỹ;
 • Từ bỏ những bổn phận đối với bất kỳ nước nào khác; 
 • Ủng hộ và bảo vệ nước Mỹ cũng như Hiến Pháp Mỹ.

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

Khi quý vị trở thành một công dân Mỹ, quý vị đồng ý thực hiện tất cả những trách nhiệm của công dân Mỹ. Ngược lại, quý vị được hưởng những quyền và đặc ân nhất định. Các thường trú nhân có hầu hết các quyền lợi của công dân Mỹ, trong đó có nhiều lý do quan trọng để xem xét việc trở thành công dân xứ cờ hoa, chẳng hạn như:

 • Bỏ Phiếu: Chỉ công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Ở hầu hết các tiểu bang, chỉ các công dân Mỹ mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử.
 • Làm Bồi Thẩm Viên: Chỉ công dân Mỹ mới có thể làm bồi thẩm viên liên bang. Ở hầu hết các tiểu bang, chỉ các công dân Mỹ mới được phép làm bồi thẩm viên. Làm bồi thẩm viên là một trách nhiệm quan trọng đối với các công dân nước Mỹ.
 • Đi lại bằng Hộ Chiếu Mỹ: Hộ chiếu Mỹ cho phép các công dân Mỹ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ khi ở nước ngoài, nếu cần thiết.
 • Đưa người thân trong gia đình sang Mỹ: Chính phủ Mỹ sẽ ưu tiên hơn cho những công dân Mỹ nộp đơn bảo lãnh người thân trong gia đình sang thường trú tại Mỹ.
 • Nhập Quốc Tịch cho Con Cái Sinh Ở Nước Ngoài: Ở hầu hết các trường hợp, những đứa con được sinh ra ở nước ngoài của công dân Mỹ được tự động trở thành công dân Mỹ.
 • Hội Đủ Điều Kiện Làm Việc Cho Chính Phủ Liên Bang: Một số việc làm nhất định trong các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có quốc tịch Mỹ.
 • Tranh Cử Các Chức Vụ Dân Cử: Chỉ các công dân mới được tranh cử chức vụ liên bang và hầu hết các chức vụ trong chính quyền tiểu bang và địa phương.
 • Quyền Thường Trú Vĩnh Viễn: Quyền thường trú của công dân Mỹ không thể bị tước đoạt.
 • Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Tiền Trợ Cấp và Học Bổng Liên Bang: Nhiều khoản tiền trợ cấp sinh viên, bao gồm các học bổng và tiền tài trợ của chính phủ cho những mục đích đặc biệt, chỉ dành riêng cho công dân Mỹ.
 • Hội Đủ Điều Kiện Xin Trợ Cấp Chính Phủ: Một số khoản trợ cấp của chính phủ được dành riêng cho công dân Mỹ.

Nhập Quốc Tịch: Trở Thành Công Dân Mỹ

Quá trình trở thành một công dân Mỹ được gọi là nhập quốc tịch. Nhìn chung, quý vị có thể xin nhập quốc tịch khi đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

Các Yêu Cầu Để Nhập Quốc Tịch

 1. Cư trú liên tục: Cư trú ở Mỹ với tư cách là thường trú nhân trong một khoảng thời gian nhất định.
 2. Sự hiện diện thực tế: Hãy chứng minh quý vị có mặt tại Mỹ trong những khoảng thời gian cụ thể.
 3. Thời gian tại tiểu bang hoặc quận của USCIS: Hãy chứng minh quý vị đã sống ở tiểu bang của mình hoặc quận USCIS trong một khoảng thời gian cụ thể.
 4. Tư cách đạo đức tốt: Hãy chứng mình quý vị đã cư xử hợp pháp và chấp nhận được.
 5. Tiếng Anh và bổn phận công dân: Biết tiếng Anh cơ bản và các thông tin về lịch sử và chính phủ Mỹ .
 6. Tuân Thủ Hiến Pháp: Hiểu và chấp thuận các nguyên tắc của Hiến Pháp Mỹ .

Quý vị có thể đủ điều kiện với một vài ngoại lệ và sửa đổi nhất định nếu:

 • Quý vị là người mang quốc tịch Mỹ;
 • Quý vị làm việc ở nước ngoài trong ngành đủ tiêu chuẩn;
 • Quý vị đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự; hoặc
 • Quý vị là vợ/chồng, con, hoặc bố/mẹ của một công dân Mỹ .
Tham khảo Mẫu Đơn M-476, Tập Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Quốc Tịch để biết thêm thông tin tại địa chỉ www.uscis.gov/natzguide.

Quý vị cũng có thể  đăng ký hẹn gặp luật sư chuyên về di trú Tại đây

1. Cư Trú Liên Tục

Cư trú liên tục (Continuous Residence) có nghĩa là quý vị phải sống ở Mỹ với tư cách là thường trú nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Hầu hết mọi người phải là thường trú nhân và cư trú liên tục trong năm năm (hoặc ba năm, nếu kết hôn với một công dân Mỹ) trước khi họ có thể bắt đầu quy trình nhập quốc tịch.

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

Ngày quý vị trở thành thường trú nhân (thường là ngày ghi trên Thẻ Thường Trú Nhân của quý vị) là ngày bắt đầu thời gian năm năm. Nếu rời khỏi Mỹ trong một thời gian dài, thường là sáu tháng trở lên, quý vị sẽ làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục của mình.

Nếu rời khỏi Mỹ từ một năm trở lên, quý vị có thể nhập cảnh trở lại miễn là có giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit). Quý vị nên nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi rời Mỹ. Trong hầu hết trường hợp, thời gian quý vị sống ở Mỹ trước khi xuất cảnh sẽ không được tính vào thời gian cư trú liên tục của quý vị. Điều này có nghĩa là sau khi quý vị trở về Mỹ, thời gian cư trú liên tục được tính lại từ đầu, và do đó có thể phải chờ bốn năm một ngày trước khi quý vị có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Thêm vào đó, nếu quý vị phải rời Mỹ vì lý do công việc, quý vị có thể cần phải đệ trình Mẫu Đơn N-470, Đơn Xin Duy Trì Tình Trạng Cư Trú Liên Tục Để Hội Đủ Điều Kiện Nhập Quốc Tịch (Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes) để duy trì tình trạng thường trú nhân của mình nhằm theo đuổi việc nhập quốc tịch.

Quý vị cần biết rằng việc rời khỏi Mỹ trong khi đơn xin nhập quốc tịch của mình đang được xét duyệt có thể làm cho quý vị không đủ điều kiện nhập quốc tịch, nhất là nếu quý vị nhận việc làm ở nước ngoài.

DUY TRÌ TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ LIÊN TỤC VỚI TƯ CÁCH LÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN
Nếu quý vị rời nước Mỹ khi Tình trạng cư trú của quý vị là: Để duy trì tình trạng cư trú liên tục quý vị phải:
Hơn sáu tháng Có thể bị hủy bỏ Hãy chứng minh rằng quý vị đã tiếp tục sống, làm việc, và/hoặc có những ràng buộc tại Mỹ (ví dụ, quý vị đã trả thuế) trong khi ở nước ngoài.
Quá một năm Bị hủy bỏ Trong phần lớn các trường hợp, quý vị phải bắt đầu tính thời gian cư trú liên tục lại từ đầu. Hãy nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh (re-entry permit) trước khi trở về nếu quý vị dự định trở lại Mỹ với tư cách thường trú nhân. Quý vị có thể cũng cần phải đệ trình Mẫu Đơn N-470, Đơn Xin Duy Trì Tình Trạng Cư Trú Liên Tục Để Hội Đủ Điều Kiện Nhập Quốc Tịch.

 

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

2. Sự Hiện Diện Thực Tế

Sự hiện diện thực tế nghĩa là quý vị đã thực sự có mặt ở Mỹ. Nếu quý vị là thường trú nhân, quý vị phải có mặt tại Hoa Kỳ tối thiểu 30 tháng trong thời gian năm năm vừa qua (hoặc 18 tháng trong thời gian 3 năm vừa qua, nếu đã kết hôn với công dân Mỹ) trước khi quý vị có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.

3. Thời gian ở Tiểu Bang hoặc Quận USCIS

Hầu hết những người nộp đơn nhập quốc tịch phải sống ở tiểu bang hay quận USCIS nơi họ nộp đơn ít nhất ba tháng. Các sinh viên có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch ở nơi đi học hoặc nơi gia đình của mình sống (nếu còn phụ thuộc vào hỗ trợ của phụ huynh).

4. Tư Cách Đạo Đức Tốt

Để hội đủ điều kiện nhập quốc tịch, quý vị phải là một người có đạo đức tốt. Quý vị không được coi là có đạo đức tốt nếu phạm pháp trong khoảng thời gian năm năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch, hoặc nói không đúng sự thật trong cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch.

Nếu phạm một số tội nhất định, quý vị có thể sẽ không bao giờ được trở thành công dân Mỹ và rất có thể bị trục xuất khỏi Mỹ. Những tội này được gọi là các rào cản (bars) nhập quốc tịch.

Các tội được gọi là đại hình gia trọng (nếu phạm tội vào hoặc sau ngày 29 tháng 11 năm 1990), bao gồm: cố sát; hiếp dâm; xâm phạm tình dục trẻ em; hành hung bằng bạo lực; phản quốc; và buôn bán bất hợp pháp ma túy, vũ khí, hoặc buôn người là một số thí dụ về những tội có thể là những rào cản vĩnh viễn đối với việc nhập quốc tịch.

Trong hầu hết các trường hợp, những người được miễn quân dịch hoặc bị giải ngũ khỏi Quân Lực Mỹ vì là người nhập cư, và là người nhập cư đã đào ngũ khỏi Quân Lực Mỹ cũng bị ngăn cấm nhập quốc tịch Mỹ vĩnh viễn.

Quý vị cũng có thể bị từ chối nhập quốc tịch nếu có hành vi khác cho thấy rằng quý vị không có tư cách đạo đức tốt.

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

Có một số tội trạng khác cũng là các rào cản tạm thời đối với việc nhập quốc tịch. Rào cản tạm thời thường không cho phép quý vị trở thành công dân Mỹ trong khoảng thời gian có thể lên đến năm năm sau khi phạm tội. Các tội này bao gồm:

 • Bất cứ tội nào cố tình gây hại cho người khác;
 • Bất cứ tội nào liên quan đến việc gian lận tài sản hay gian lận đối với chính phủ;
 • Từ hai tội trở lên, có tổng thời gian thụ án là năm năm trở lên;
 • Vi phạm luật về chất quốc cấm (thí dụ dùng hay buôn ma túy bất hợp pháp); và
 • Ở tù hoặc bị giam 180 ngày trở lên trong năm năm vừa qua.

Hãy báo cáo về các tiền án nếu có của quý vị khi quý vị nộp đơn xin nhập quốc tịch. Tiền án bao gồm cả các tội đã được xóa khỏi hồ sơ hoặc những lần phạm tội trước khi quý vị đủ 18 tuổi. Nếu quý vị không khai báo những tội này cho USCIS biết, quý vị có thể bị từ chối nhập quốc tịch và có thể bị khép tội.

5. Tiếng Anh và Bổn Phận Công Dân

Nhìn chung, quý vị phải chứng tỏ mình biết đọc, viết và nói tiếng Anh ở mức căn bản. Quý vị cũng phải có kiến thức căn bản về lịch sử và chính phủ Mỹ (được gọi là bổn phận công dân (civics). Quý vị cần vượt qua kỳ thi tiếng Anh và bổn phận công dân để chứng minh kiến thức của mình.

6. Tuân Thủ Hiến Pháp

Quý vị phải sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ Mỹ cũng như Hiến Pháp Mỹ. Quý vị sẽ tuyên bố tuân thủ hay trung thành với nước Mỹ và Hiến Pháp Mỹ bằng cách đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Oath of Allegiance). Quý vị chính thức trở thành công dân Mỹ sau khi đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành.

Trong các trường hợp nhất định, có thể có sửa đổi đối với Lời Tuyên Thệ Trung Thành. Nếu quý vị chứng minh mình có khiếm khuyết về phát triển hoặc thể chất khiến quý vị không thể hiểu được nghĩa của từ Tuyên Thệ (Oath), việc này có thể được miễn.

Miễn trừ, Ngoại Lệ và Nơi Ở

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ

Tiếng Anh và Miễn Trừ Bổn Phận Công Dân

Một số người nộp đơn xin nhập quốc tịch sẽ được áp dụng các điều kiện kiểm tra khác vì tuổi tác hay vì khoảng thời gian họ đã thường trú ở Mỹ.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ YÊU CẦU TIẾNG ANH VÀ BỔN PHẬN CÔNG DÂN

Nếu quý vị: Thường trú với tư cách là thường trú nhân tại Mỹ trong thời gian: Quý vị được miễn thi: Quý vị phải thi:
Từ 50 tuổi trở lên 20 năm Kiểm tra tiếng Anh Kiểm tra bổn phận công dân bằng ngôn ngữ của quý vị
Từ 55 tuổi trở lên 15 năm Kiểm tra tiếng Anh Kiểm tra bổn phận công dân bằng ngôn ngữ của quý vị
Từ 65 tuổi trở lên 20 năm Kiểm tra tiếng Anh Kiểm tra bổn phận công dân được đơn giản hóa bằng ngôn ngữ của quý vị

Nếu quý vị được miễn thi tiếng Anh, quý vị phải nhờ một người đi cùng để giúp thông dịch cho phần kiểm tra kiến thức về bổn phận công dân.

Ngoại Lệ Y Tế

Nếu quý vị bị khiếm khuyết phát triển hoặc thể chất hoặc bị thiểu năng trí tuệ, quý vị có thể được miễn kiểm tra tiếng Anh và/hoặc bổn phận công dân.

Để biết thêm thông tin, gọi Đường Điện Thoại Xin Đơn của USCIS theo số 1-800-870- 3676 và yêu cầu họ gởi Mẫu Đơn N-648, Chứng Nhận Y Tế Để Xin Ngoại Lệ Dành Cho Người Khuyết Tật (Medical Certification for Disability Exeptions) hoặc quý vị có thể lấy một bản xuống từ trang web của USCIS tại www.uscis.gov/n-648.

Điều Kiện Thuận Lợi Dành Cho Người Khuyết Tật

USCIS nỗ lực ở mức có thể nhằm hỗ trợ các ứng viên bị khuyết tật hoàn thành quy trình xin nhập quốc tịch. Ví dụ, nếu quý vị sử dụng xe lăn, USCIS sẽ đảm bảo là quý vị có thể được lấy dấu tay, phỏng vấn và nhập quốc tịch ở nơi mà xe lăn có thể đi vào được. Nếu quý vị bị khiếm thính và cần phiên dịch ngôn ngữ ra dấu, USCIS sẽ sắp xếp cho quý vị một phiên dịch trong cuộc phỏng vấn. Nếu quý vị cần điều kiện thuận lợi do bị khuyết tật, vui lòng gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-375-5283 hoặc 1-800-767-1833 (dành cho người khiếm thính) để yêu cầu điều kiện thuận lợi.

Lễ Nhập Quốc Tịch

Nếu USCIS chấp thuận đơn xin nhập quốc tịch của quý vị, quý vị phải tham dự lễ nhập quốc tịch và đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành. USCIS sẽ gởi cho quý vị Mẫu Đơn N-445, Giấy Thông Báo Lễ Nhập Quốc Tịch và Tuyên Thệ (Notice of Naturalization Oath Ceremony), để cho quý vị biết thời gian và địa điểm của buổi lễ. Quý vị phải điền vào mẫu đơn này và đem đến buổi lễ.

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ
Lễ Tuyên Thệ Nhập Quốc Tịch Mỹ

Nếu không thể dự lễ được vào ngày hẹn, quý vị có thể xin hẹn vào ngày khác. Để xin hẹn ngày khác, quý vị phải gởi Mẫu Đơn N-445 trở lại văn phòng USCIS của địa phương cùng với thư giải thích lý do tại sao quý vị không thể dự lễ được.

Quý vị sẽ nộp lại Thẻ Thường Trú Nhân cho USCIS khi đến dự buổi lễ. Quý vị không cần thẻ này nữa, vì quý vị sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Nhập Quốc Tịch (Certificate of Naturalization) tại buổi lễ.

Sau khi đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành quý vị mới được là công dân. Một viên chức sẽ đọc chậm từng phần Lời Tuyên Thệ và yêu cầu quý vị nhắc lại. Sau khi đọc Lời Tuyên Thệ xong, quý vị sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Nhập Quốc Tịch. Giấy chứng nhận này chứng minh quý vị là công dân Mỹ.

Lễ Tuyên Thệ Trung Thành là một buổi lễ cộng đồng. Nhiều cộng đồng tổ chức những buổi lễ đặc biệt vào Ngày Độc Lập, là ngày 4 tháng 7 hàng năm. Hãy hỏi xem cộng đồng của quý vị có tổ chức buổi lễ nhập quốc tịch đặc biệt vào ngày 4 tháng 7 hay không, và làm thế nào để quý vị có thể tham dự.

Thông thường, những người nhập tịch thường mời cả gia đình đến dự lễ rồi cùng đi ăn mừng sau khi tuyên thệ xong.

(Cre: USCIS – Kornova tổng hợp)

Liên hệ với Kornova ngay để được tư vấn tất cả các giải pháp định cư Mỹ khả thi nhất với gia đình bạn.

Liên hệ: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

Điều Kiện Nhập Tịch Trở Thành Công Dân Mỹ