Liên hệ

Tin định cư Trình độ cao Canada

Tin nổi bật

News
Tháng Tám 29, 2018

22 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Xem thêm
News
Tháng Tám 27, 2018

IRCC Rút Ngắn Thời Gian Nộp Đơn Xin Thường Trú Đối Với Hệ Thống Express Entry Xuống Còn 60 Ngày

Xem thêm
News
Tháng Tám 10, 2018

8 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Xem thêm
News
Tháng Bảy 27, 2018

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư ngày 25.07.2018

Xem thêm
News
Tháng Bảy 12, 2018

11 tháng 07.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

Tháng Tám 29, 2018
22 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Buổi rút thăm Express Entry được tổ chức vào ngày 22 tháng 08 đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA) với điểm số tối thiểu được chọn là 440. Đây là lần rút thăm thứ ba trong năm 2018 có số điểm tối thiểu là 440, đây cũng là điểm CRS thấp nhất được […]

Tháng Tám 27, 2018
IRCC Rút Ngắn Thời Gian Nộp Đơn Xin Thường Trú Đối Với Hệ Thống Express Entry Xuống Còn 60 Ngày

Thay đổi chỉ áp dụng cho các Thư mời nộp đơn nhập cư (ITA) đã nhận sau ngày 26 tháng 6 năm 2018. Theo thông báo của chính phủ Canada, các ứng cử viên dòng Express Entry sẽ chỉ có 60 ngày theo lịch để nộp đơn điện tử hoàn chỉnh của họ kể từ lúc […]

Tháng Tám 10, 2018
8 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Bộ Di dân, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA), dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 8 tháng 8.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 440 điểm. Vòng rút thăm diễn ra vào ngày […]

Tháng Bảy 27, 2018
Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư ngày 25.07.2018

Chính phủ Canada đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA), dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 25 tháng 7.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 441 điểm. Điểm số tối thiểu cho vòng rút thăm này chỉ thấp hơn 1 điểm so […]

Tháng Bảy 12, 2018
11 tháng 07.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

Chính phủ Canada đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư, dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 11 tháng 7.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 442 điểm. Vào tháng 1 năm 2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada ( CIC ) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi […]

Tháng Bảy 11, 2018
Canada Tăng Số Lượng Hồ Sơ Xét Duyệt Năm 2018 Cho Chương Trình Định Cư Tay Nghề Cao (AIP – Atlantic Immigration Pilot)

Chính phủ Canada đang gia tăng số lượng người nhập cư có tay nghề cao định cư cùng các thành viên gia đình họ thông qua Chương trình Atlantic Immigration Pilot năm nay lên con số 500 hồ sơ, đưa con số phân bổ cho năm 2018 lên mức 2.500. Bộ trưởng Bộ Di Trú, […]

Tháng Tám 29, 2018
22 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Buổi rút thăm Express Entry được tổ chức vào ngày 22 tháng 08 đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA) với điểm số tối thiểu được chọn là 440. Đây là lần rút thăm thứ ba trong năm 2018 có số điểm tối thiểu là 440, đây cũng là điểm CRS thấp nhất được […]

Tháng Tám 27, 2018
IRCC Rút Ngắn Thời Gian Nộp Đơn Xin Thường Trú Đối Với Hệ Thống Express Entry Xuống Còn 60 Ngày

Thay đổi chỉ áp dụng cho các Thư mời nộp đơn nhập cư (ITA) đã nhận sau ngày 26 tháng 6 năm 2018. Theo thông báo của chính phủ Canada, các ứng cử viên dòng Express Entry sẽ chỉ có 60 ngày theo lịch để nộp đơn điện tử hoàn chỉnh của họ kể từ lúc […]

Tháng Tám 10, 2018
8 tháng 8.2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Bộ Di dân, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA), dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 8 tháng 8.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 440 điểm. Vòng rút thăm diễn ra vào ngày […]

Tháng Bảy 27, 2018
Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư ngày 25.07.2018

Chính phủ Canada đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA), dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 25 tháng 7.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 441 điểm. Điểm số tối thiểu cho vòng rút thăm này chỉ thấp hơn 1 điểm so […]

Tháng Bảy 12, 2018
11 tháng 07.2018- Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3750 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 442

Chính phủ Canada đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư, dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 11 tháng 7.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 442 điểm. Vào tháng 1 năm 2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada ( CIC ) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi […]

Tháng Bảy 11, 2018
Canada Tăng Số Lượng Hồ Sơ Xét Duyệt Năm 2018 Cho Chương Trình Định Cư Tay Nghề Cao (AIP – Atlantic Immigration Pilot)

Chính phủ Canada đang gia tăng số lượng người nhập cư có tay nghề cao định cư cùng các thành viên gia đình họ thông qua Chương trình Atlantic Immigration Pilot năm nay lên con số 500 hồ sơ, đưa con số phân bổ cho năm 2018 lên mức 2.500. Bộ trưởng Bộ Di Trú, […]