Liên hệ
Trang chủ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin Định Cư Manitoba

Tin nổi bật

News
18/11/2017

Diện đầu tư – chương trình định cư Manitoba thay đổi tiêu chí có hiệu lực quý 1. 2018

Xem thêm
News
24/10/2017

Hội chợ việc làm tại Manitoba

Xem thêm
News
13/10/2017

Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?

Xem thêm
News
09/10/2017

29.9.2017- Chương trình Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn

Xem thêm
News
06/09/2017

1.9.2017- Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 27 Thư Mời Nộp Đơn

Xem thêm
News
04/08/2017

Tháng 7.2017- Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 40 Thư Mời Nộp Đơn

Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

24/05/2018
Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba – Quy trình xử lý tạm thời diện doanh nhân

Theo Tỉnh bang Manitoba, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba – MPNP sẽ mở hệ thống nộp Express of Interest – EOI trực tuyến cho tất cả các diện sau khi hoàn tất các thay đổi vào mùa thu 2018. Chương trình Đề cử Tỉnh bang – MPNP sẽ mở thụ lý tạm thời […]

18/11/2017
Diện đầu tư – chương trình định cư Manitoba thay đổi tiêu chí có hiệu lực quý 1. 2018

Chương trình định cư Manitoba diện đầu tư  -Business Investor Stream (BIS) chính thức được Tỉnh bang Manitoba thông qua và thay thế ngay lập tức cho Chương trình định cư diện doanh nhân. Chương trình BIS mới sẽ dành ưu tiên cho các nhà đầu tư có ý định và khả năng để thành […]

24/10/2017
Cơ hội tình nguyện tại trung tâm di trú Manitoba

Bạn có thông thạo tiếng Anh và sử dụng thêm một trong những ngoại ngữ sau: tiếng Việt, tiếng Oromo, tiếng Miến Điện Burmese hay  Karen. Phòng ngôn ngữ đang tìm kiếm tình nguyện viên Dịch thuật và Phiên dịch Nộp đơn tại đây https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/8bddd02c-2206-4c05-a401-ecfc6ff67c4e/1

24/10/2017
Hội chợ việc làm tại Manitoba

Hội chợ việc làm 2017 diễn ra ngày 27 tháng 10, 2017 từ 4:00 – 7:00 giờ chiều tại Manitoba Maples Collegiate in Winnipeg 1330 Jefferson Ave, Winnipeg, MB R2P 1L3, Canada

13/10/2017
Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?

Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động? Trong Bản Tuyên Bố Cam kết đã nộp như là một phần của bộ đơn, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu rằng Manitoba chỉ chỉ định những […]

09/10/2017
29.9.2017- Chương trình Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn

29 Tháng 9, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 90 đến 95 điểm, trong đó 21 hồ sơ 90 điểm – mức điểm thấp nhất […]

24/05/2018
Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba – Quy trình xử lý tạm thời diện doanh nhân

Theo Tỉnh bang Manitoba, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba – MPNP sẽ mở hệ thống nộp Express of Interest – EOI trực tuyến cho tất cả các diện sau khi hoàn tất các thay đổi vào mùa thu 2018. Chương trình Đề cử Tỉnh bang – MPNP sẽ mở thụ lý tạm thời […]

18/11/2017
Diện đầu tư – chương trình định cư Manitoba thay đổi tiêu chí có hiệu lực quý 1. 2018

Chương trình định cư Manitoba diện đầu tư  -Business Investor Stream (BIS) chính thức được Tỉnh bang Manitoba thông qua và thay thế ngay lập tức cho Chương trình định cư diện doanh nhân. Chương trình BIS mới sẽ dành ưu tiên cho các nhà đầu tư có ý định và khả năng để thành […]

24/10/2017
Cơ hội tình nguyện tại trung tâm di trú Manitoba

Bạn có thông thạo tiếng Anh và sử dụng thêm một trong những ngoại ngữ sau: tiếng Việt, tiếng Oromo, tiếng Miến Điện Burmese hay  Karen. Phòng ngôn ngữ đang tìm kiếm tình nguyện viên Dịch thuật và Phiên dịch Nộp đơn tại đây https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/8bddd02c-2206-4c05-a401-ecfc6ff67c4e/1

24/10/2017
Hội chợ việc làm tại Manitoba

Hội chợ việc làm 2017 diễn ra ngày 27 tháng 10, 2017 từ 4:00 – 7:00 giờ chiều tại Manitoba Maples Collegiate in Winnipeg 1330 Jefferson Ave, Winnipeg, MB R2P 1L3, Canada

13/10/2017
Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?

Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động? Trong Bản Tuyên Bố Cam kết đã nộp như là một phần của bộ đơn, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu rằng Manitoba chỉ chỉ định những […]

09/10/2017
29.9.2017- Chương trình Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn

29 Tháng 9, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 90 đến 95 điểm, trong đó 21 hồ sơ 90 điểm – mức điểm thấp nhất […]