Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các dự án trường bán công tiếp tục hoàn thành tốt tiến độ xây dựng

Nhận tin tức mới
02/05/2014

Giai đoạn 2 (Homestead), 3 (Wellington), 4 (Orlando) and 8 (Lake Worth).

Cả 4 giai đoạn hoàn thành theo đúng tiến độ xây dựng và sẵn sàng đưa vào hoạt động tháng 9, 2014

Giai đoạn 10 đang thu hút nhà đầu tư và giai đoạn 11 sẽ sớm đưa ra thị trường

Các dự án trường bán công tiếp tục hoàn thành tốt tiến độ xây dựng

Các dự án trường bán công tiếp tục hoàn thành tốt tiến độ xây dựng

Các dự án trường bán công tiếp tục hoàn thành tốt tiến độ xây dựng

Các dự án trường bán công tiếp tục hoàn thành tốt tiến độ xây dựng