Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+


Các báo xếp hạng tín dụng độc lập gần đây nhất của Trụ sở thuế vận hành tiểu bang Pennsylvania cho thấy  tất cả các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn ở Mỹ đều đánh giá Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC hạng A hoặc A+.

Xin lưu ý rằng Khoản vay PTC EB-5 sẽ được bảo vệ và có bảo đảm giống như Trái phiếu Doanh thu Cao Cấp của PTC.

Chúng tôi tự tin rằng Khoản vay PTC EB-5 có chất lượng an toàn và cao nhất trong số các Dự án EB-5, được chứng minh qua các báo cáo tín dụng này.

Theo DVRC

Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+

 

Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+

 

Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!