Tháng 12.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam


Cục di trú bắt đầu phát hành báo cáo lượng visa đã cấp hàng tháng cho từng diện di trú từ tháng 3.2017

Theo thống kê lượng visa đầu tư định cư EB-5 phát hành tháng 12.2017 cho người Việt Nam gồm 43 nhà đầu tư + 32 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 91 người con. Trong đó số visa EB-5 cấp qua lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM là 42 nhà đầu tư + 31 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 88 người con.

Tháng 12.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam

Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực

Tháng 12.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!