Tăng phí hồ sơ chương trình Đầu tư Nhập Cư Quebec từ 01 Tháng 01 năm 2018


MIDI tăng phí hồ sơ chương trình Đầu tư Nhập Cư Quebec từ  01 Tháng 01 năm 2018

Những mức phí quy định bởi chính quyền Quebec cho việc tiến hành nộp đơn nhập cư được đưa ra như sau:

Đến 31 tháng Mười Hai 2017Vào 01 tháng Một 2018 1
Đương đơn chính15,111 đô Canada15,235 đô Canada
Chồng hoặc vợ0 đô Canada0 đô Canada
Mỗi trẻ em phụ thuộc0 đô Canada0 đô Canada

 

1 Mức tăng này ảnh hưởng đến các khoản phí phải trả theo Đạo luật Tôn trọng Nhập cư của Québec, Quy định liên quan đến các chuyên gia tư vấn nhập cư và Quy định liên quan đến việc tuyển chọn người nước ngoài cũng như lệ phí cho một Đánh giá so sánh cho các nghiên cứu được thực hiện ở bên ngoài Québec). Điều chỉnh 0,82% tương ứng với sự gia tăng chỉ số giá tiêu dùng của Québec trong khoảng thời gian kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Việc điều chỉnh phí này thỏa yêu cầu của Mục 83.3 của Đạo luật Quản lý Tài chính của Chính phủ Québec.

Theo http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!