Tại sao nên chọn chương trình định cư Mỹ dành cho trí thức EB-2 – NIW?


EB-2 và NIW có một số ưu và nhược điểm ảnh hưởng đến quyết định của người nộp theo diện này.

Điểm mạnh đầu tiên có thể ảnh hưởng đến việc người nộp đơn định cư nên xem xét việc nộp đơn diện này là thông thường dễ dàng hơn để được chấp thuận theo diện này hơn so với diện tiêu chuẩn EB-1A. Mặc dù mỗi diện áp dụng một tiêu chuẩn pháp lý khác nhau và mỗi trường hợp khác nhau, nhưng nhìn chung tiêu chuẩn diện EB-2 thường được xem là nhẹ nhàng hơn tiêu chuẩn EB-1A.

Một điểm mạnh nữa là hồ sơ EB-2 (NIW) không yêu cầu chủ lao động đứng ra bảo trợ. Một cá nhân có thể tự nộp đơn, có hoặc không có một thư mời làm việc, nếu như họ đủ tiêu chuẩn diện NIW. Điều này thường cho phép linh hoạt hơn trong việc làm so với diện EB-2 truyền thống.

Nhược điểm của diện EB-2 (NIW) là thông thường khó có được sự chấp thuận hơn so với diện EB2 ( có chứng chỉ lao động PERM), vì người nộp đơn phải chứng minh rằng sự có mặt của họ sẽ tiếp tục có lợi cho  lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Ngoài ra,  có nhiều lợi ích để có được sự chấp thuận của EB-2 (NIW), chẳng hạn như gia hạn H-1B, ủy quyền làm việc cho một người phối ngẫu H-4.

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!