Chương trình EB-5 So sánh các dự án đầu tư

  Đầu tư - - -
  Phí hành chính - - -
  Bộ chứng từ dự án mẫu - - -
  Cấu trúc đầu tư - - -
  Tỷ lệ vốn chủ đầu tư - - -
  Kế hoạch hoàn vốn - - -
  Chính phủ tham gia - - -
  Chính phủ hậu thuẫn - - -
  Nhà phát triển quản lý
  nổi tiếng
  - - -
  Ngành - - -
  Bảo chứng - - -
  Tiến trình xây dựng - - -
  Bảo toàn việc làm tạo ra - - -
  Số việc làm yêu cầu
  (Job Requirements)
  - - -
  Kornova tuân thủ cam kết lựa chọn, giới thiệu đến nhà đầu tư Việt Nam
  những dự án đã được thẫm định tốt nhất với các tiêu chí

  • Có mức độ tín dụng, uy tín và kinh nghiệm cao
  • Đã hoạt động ổn định và chiến lược mở rộng an toàn
  • Cấu trúc vốn an toàn cao cho nhà đầu tư
  • Kế hoạch tạo việc làm từ dự án được công nhận và thặng dư cao
  • Có sự ủng hộ của chính quyền các cấp
  • Chiến lược hoàn vốn đầu tư minh bạch

  SO SÁNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


  Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

  Kiểm tra tình trạng hồ sơ
  Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

  Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

  Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

  Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

  Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

  Xem thêm

  gửi câu hỏi đến kornova
  Đăng ký nhận bản tin di trú
  error: Content is protected !!