Canada So sánh các chương trình định cư

Kornova giới thiệu và tư vấn đến thị trường Việt Nam các chương trình đầu tư định cư trên các tiêu chí


 • CHI PHÍ
  ĐẦU TƯ KINH TẾ

 • THỜI GIAN
  THỤ LÝ HỢP LÝ

 • SỰ LINH ĐỘNG
  TRONG YÊU CẦU CƯ TRÚ

 • QUYỀN LỢI MIỄN VISA ĐẾN CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

 • QUYỀN LỢI ỔN ĐỊNH VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CAO

 • CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN CHỨNG TỪ VÀ KINH DOANH
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú