Saint Kitts thông báo chương trình đóng góp Quỹ Cứu trợ Bão $150,000 nhận ngay quốc tịch khối thịnh vượng Anh


Chương trình đóng góp Quỹ Cứu trợ Bão $150,000 nhận ngay quốc tịch có mức đầu tư giảm gần 50% so với mức cơ bản

Đương đơn cá nhân:  đóng góp không hoàn lại $150.000 đô la Mỹ
Đương đơn chính với tối đa ba người phụ thuộc (ví dụ: người nộp đơn chính, vợ / chồng và hai con): khoản đóng góp không hoàn lại là $150.000 đô la Mỹ
Người phụ thuộc thêm, bất kể tuổi: US$25,000

Khi nộp đơn cần kèm theo lệ phí thẫm tra và phí thụ lý hồ sơ không hoàn lại. Các khoản phí này là $7.500 đô la Mỹ đối với người nộp đơn chính, và $4.000 đô la Mỹ cho mỗi người phụ thuộc vào bộ đơn mà trên 16 tuổi.

Chương trình đóng góp Quỹ Cứu trợ Bão $150,000 sẽ thu hút trong khoảng thời gian sáu (6) tháng và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!