QUỐC HỘI MỸ CHÍNH THỨC THÔNG QUA VIỆC GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH EB-5 ĐẾN NGÀY 30.09.2018


Vào chiều ngày thứ Sáu vừa qua 23.03.2018 (theo giờ Hoa Kỳ), Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức thông qua một khoản chi cho ngân sách  là 1,3 nghìn tỷ đô la. Chính phủ đề xuất và Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua sau khi có 1 số thông tin không chính thức trước đó rằng ông có thể phủ quyết điều này.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thông qua dự luật vì ngân quỹ liên bang sẽ hết hạn vào nửa đêm ngày thứ sáu 23.03.2018. Dự luật tổng hợp này bao gồm 2.300 trang, khoản chi này sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa cho đến hết năm tài chính 2018 của Hoa Kỳ.

QUỐC HỘI MỸ CHÍNH THỨC THÔNG QUA VIỆC GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH EB-5 ĐẾN NGÀY 30.09.2018
U.S. President Donald Trump gestures towards Congress’ $1.3 trillion spending bill, during a signing ceremony, in the Diplomatic Room of the White House in Washington, D.C., U.S., March 23, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

 

Trong dự luật vừa được ký phê duyệt này, chương trình EB-5 Regional Center (EB-5 đầu tư qua Trung tâm Vùng) chính thức tiếp tục được gia hạn từ ngày 23/3/2018 cho đến ngày 30/9/2018. Chương trình thị thực nhập cư EB-5 – cho phép người nước ngoài có cơ hội định cư tại Hoa Kỳ với một khoản đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la trong một dự án tạo ra tối thiểu 10 công việc làm cho người Mỹ. Việc gia hạn này cũng không thay đổi điều kiện đang có của chương trình EB-5 trung tâm khu vực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng các nhà đầu tư EB-5 trong thời gian qua và trong tương lai và việc chương trình EB-5 Trung Tâm Khu Vực đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 với số tiền đầu tư tối thiểu bắt buộc vẫn là là 500.000 USD đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Cục Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) có thể sớm hành động để áp đặt các quy định làm tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên đến 1,3 triệu USD. Vì vậy, bây giờ là thời gian quý giá để các nhà đầu tư EB-5 tại Việt Nam tiến hành trước khi USCIS thực hiện các quy định đề xuất mới của họ nhằm cải tổ chương trình này.

Với việc gia hạn này thì lịch xét mời phỏng vấn visa định cư cho diện đầu tư EB-5 Regional Center trong tháng 4/2018 của các quốc gia bao gồm của Việt Nam sẽ trở thành “Current” trừ Trung Quốc. Ngày khóa sổ cho loại thị thực EB-5 sẽ vẫn là “Hiện tại” trong tháng 4 cho tất cả các nước ngoại trừ Trung Quốc.

Các nhà đầu tư và người phụ thuộc của họ nên lên kế hoạch tham dự cuộc phỏng vấn vào ngày và thời gian dự kiến. LSQ Việt Nam sẽ tiếp tục xếp lịch mời phỏng vấn và cấp visa định cư cho các hồ sơ nhà đầu tư EB5 Việt Nam đang chờ ở LSQ Việt Nam.

Việc gia hạn thêm 6 tháng nữa cho chương trình EB-5 qua Trung Tâm Khu Vực này là tin vui cho các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đến chương trình đầu tư định cư nhưng vẫn chưa kịp tham gia và nộp hồ sơ.

Kornova và các văn phòng đối tác dự án đầu tư định cư Mỹ EB-5 và các tập đoàn luật sư tiếp tục nhận và thụ lý hồ sơ EB-5, nỗ lực giúp các nhà đầu tư hoàn tất bộ đơn – sắp xếp kịp nguồn vốn trước kỳ hạn 30.09.2018 

Luật sư & Kornova giữ vai trò đại diện và hỗ trợ tư vấn hoàn thiện chứng từ

Hồ sơ khách hàng được luật sư & Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN: Ms.Huong Le: (28) 38290430
EMAIL: vietnam@kornova.com

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!