Qubec công bố hạn mức & thời hạn nhận đơn của các dòng chương trình tỉnh bang


Hạn mức hồ sơ

 
Chương trình
Hạn mức
Thời hạn
Đầu tư doanh nhân    
  • Đầu tư
1750 31 tháng 8. 2015 đến
31 tháng 1. 2016*
  • Doanh nhân
150 1 tháng 4. 2015 đến
31 tháng 3.2016*
  • Tự làm chủ
50 1 tháng 4. 2015 đến
31 tháng 3. 2016
Nhân viên tay nghề 6300 sẽ thông báo

* Nếu đương đơn có bằng tiếng Pháp trình độ cao theo tiêu chuẩn, đương đơn không ảnh hưởng hạn mức của chương trình và có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào trong khoản 1 tháng 4. 2015 và 31 tháng 3., 2016.
 

Theo Quebec Immigration

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/rules-procedure…

Front page: 
On
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!