Prince Edward Island (PEI) Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Đợt Mới Cho Dòng Express Entry


Vòng rút thăm EOI mới nhất của tỉnh bang PEI đã phát hành 118 thư mời nộp đơn nhập cư cho ba dòng Express Entry, Labor Impact và Business Impact.

Tỉnh Prince Edward Island thuộc Đại Tây Dương Canada đã phát hành thư mời nộp đơn nhập cư mới cho các ứng cử viên các hạng mục Express Entry, Labour Impact và Business Impact trong vòng rút hồ sơ EOI tổ chức ngày 16/8.

Tổng cộng có 118 thư mời đã được phát hành cho cả 3 loại, trong đó 111 dành cho các ứng cử viên trong các dòng Express Entry và Labor Impact của Prince Edward Island (PEI) và 7 thư mời còn lại dành cho các ứng viên dòng Business Impact.

Văn phòng xuất nhập cảnh Prince Edward Island không cung cấp thông tin về số lượng thư mời đã được gửi đến các ứng cử viên Express Entry, cũng không có thông tin chi tiết về các ứng cử viên được mời, chẳng hạn như họ đã làm việc ở PEI hay chưa.

Prince Edward Island (PEI) Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Đợt Mới Cho Dòng Express Entry

PEI hoan nghênh thư bày tỏ nguyện vọng (EOIs) từ các ứng cử viên Express Entry không có lời mời làm việc ở tỉnh bang. Tuy nhiên, những người sống và làm việc ở tỉnh bang sẽ được ưu tiên hơn.

Ngưỡng điểm tối thiểu cho các ứng cử viên dòng Business Impact là 145 vào ngày 16 tháng 8, theo báo cáo của Văn phòng di trú của PEI. Và không có điểm tối thiểu nào được cấp cho các dòng Express Entry và Labor Impact.

Bước đầu tiên cho bất kỳ ai quan tâm đến việc nhập cư vào PEI là gửi hồ sơ EOI. Đây không phải là đơn xin đề cử cấp tỉnh, mà là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của một người trong việc được Cơ quan Di trú của PEI xem xét.

Các ứng cử viên có điểm cao nhất được mời nộp đơn xin đề cử của tỉnh bang từ Văn phòng xuất nhập cảnh của PEI.

Các ứng viên nằm trong Hồ xét duyệt chương trình Express Entry Canada được PEI đề cử sẽ nhận thêm 600 điểm Hệ thống xét duyệt điểm toàn diện.

Nguồn cicnews.com

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!