Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?


Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?

Trong Bản Tuyên Bố Cam kết đã nộp như là một phần của bộ đơn, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu rằng Manitoba chỉ chỉ định những cá nhân có ý định cư trú tại Manitoba cùng với các thành viên gia đình phụ thuộc của bạn. MPNP khuyến khích bạn chứng minh với MPNP rằng bạn sẽ đáp ứng yêu cầu này dù bạn có hoặc không có họ hàng, người thân, hoặc bạn bè ở một tỉnh khác. Ví dụ, nếu một người phụ thuộc đang học ở một tỉnh khác, bạn có thể xem xét việc chuyển trẻ em phụ thuộc vào một cơ sở giáo dục ở Manitoba để chứng tỏ cam kết với tỉnh bang. Có bạn bè hoặc người thân ở tỉnh khác không tự động làm cho một đơn xin được từ chối. Tuy nhiên, MPNP phải được thuyết phục rằng người nộp đơn sẽ không đến Canada và cư trú tại tỉnh nơi những người bạn hoặc họ hàng hiện đang ở. Bạn phải thuyết phục MPNP về sự chân thành của bạn trong việc chuyển đến cư trú ở Manitoba.

Theo Manitoba Immigration

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!