LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 THÁNG 01/2018


Theo lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 được ban hành bởi Cục Di Trú Mỹ (USCIS) ngày 14/01/2018, hồ sơ I-526 đang được xem xét có Ngày Ưu Tiên trước ngày 03/11/2015, và hồ sơ gỡ bỏ điều kiện I-829 có ngày Ưu tiên trước ngày 03/01/2016.

Như vậy thời gian chờ trung bình để bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 được phê duyệt bởi USCIS là 27 tháng (tăng 15 ngày so với thời gian chờ của tháng 12/2015).

Chi tiết của Thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5

LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 THÁNG 01/2018

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!