Hội thảo thông tin dịch vụ hỗ trợ người định cư New Brunswick


Hội thảo Định hướng an cư trực tuyến của New Brunswick

Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ tìm hiểu về các dịch vụ định cư có sẵn cùng với thông tin quan trọng để giúp bạn an cư hòa nhập trong cộng đồng mới và trong hoạt động hàng ngày của bạn.

Ngày 10 tháng 11 năm 2017
10: 00-11: 00 GMT-3
Lượng ghi danh tham dự có giới hạn ;  vui lòng đăng ký trước để giữ chỗ tham dự. Sẽ có các phiên khác của hội thảo trực tuyến qua website này trong tương lai.

Hội thảo trên web này sẽ bằng Tiếng Anh với một phiên bản tiếng Pháp sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới

Đăng ký nhấn vào đây

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!