Hội chợ việc làm tại Manitoba


Hội chợ việc làm 2017 diễn ra ngày 27 tháng 10, 2017 từ 4:00 – 7:00 giờ chiều tại Manitoba

Maples Collegiate in Winnipeg

1330 Jefferson Ave, Winnipeg, MB R2P 1L3, Canada

Hội chợ việc làm tại Manitoba, dinh cu Manitoba
Hội chợ việc làm tại Manitoba 2017
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!