Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton


Thành phố Moncton và các đối tác nhập cư mong muốn quý vị tham dự Hội chợ việc làm sắp tới dành cho những người nước ngoài mới đến nhập cư với các chuyên ngành sau: Tài chính, Bảo hiểm, Văn phòng Hỗ trợ và Công nghệ thông tin.

Mục đích chính của Hội chợ là để kết nối những người mới đến với cơ hội nghề nghiệp đang có trong khu vực Moncton. Đối với chủ lao động, sáng kiến này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động với việc tiếp cận nguồn tài lực quốc tế hàng đầu đến khu vực này!


Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton

Ngày 23 tháng 2,  từ 10 giờ đến 12 giờ sáng

Địa điểm: Venn Innovation, 735 Main street suite 201

Xem thêm và đăng ký tại đây

Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!