EB-5: Một công cụ để phát triển kinh tế


Chương trình Trung tâm vùng EB-5 là một công cụ phát triển kinh tế hiện đại, sử dụng toàn cầu hóa để giải quyết nhu cầu về tài chính linh hoạt và hợp lý cho các dự án phát triển kinh tế vùng trên toàn quốc. Chương trình đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về đầu tư trực tiếp nước ngoài cần thiết (được biểu hiện trên biểu đồ bên dưới) cho Hoa Kỳ. Chương trình đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân từ năm 2008.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đầu tư EB-5 đã chứng tỏ là một nguồn vốn không thể thiếu cho các dự án phát triển kinh tế lớn nhỏ trên toàn quốc.

Riêng năm 2015 và năm 2016, đầu tư EB-5 đã chiếm hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra và hỗ trợ hàng ngàn công ăn việc làm ở Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng và các phát triển khác.

EB-5: Một công cụ để phát triển kinh tế

Theo IIUSA

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!