Con trai 21 tuổi của tôi có thể được bao gồm trong đơn thường trú Canada của tôi không?


Theo thay đổi gần đây, liệu con trai 21 tuổi của tôi có thể được bao gồm trong đơn xin thường trú vĩnh viễn của chúng tôi dưới hạng mục Nhân viên trình độ cao liên bang được không? Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nộp đơn nhưng chúng tôi có thư mời nộp đơn (ITA) và sẽ nộp đơn sớm.

Thay đổi gần đây bởi Sở Nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada  (IRCC) vào ngày 24 tháng 10 năm 2017 cho phép trẻ em dưới 22 tuổi được xem xét như trẻ lệ thuộc vào cha mẹ trong bất kỳ chương trình nhập cư nào của Canada. Trước đây, chỉ có trẻ em dưới 19 tuổi được xem là trẻ lệ thuộc vào cha mẹ. Đối với hạng mục Nhân viên trình độ cao liên bang, để được xem là trẻ lệ thuộc vào cha mẹ, đứa trẻ đó phải dưới 22 tuổi vào thời gian IRCC nhận được đơn nộp hoàn tất.

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!