Có thể chính phủ Mỹ đình chỉ hoạt động vì không thông qua gói ngân sách gia hạn: Điều này có ý nghĩa gì đối với Chương trình EB-5 Trung tâm khu vực ?- Ngày 19 tháng 1 năm 2018


Mặc dù các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trên Đồi Capitol về ngân sách cho chính phủ liên bang, chính phủ liên bang có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu không đạt được thỏa thuận vào nửa đêm tối nay. Nó cũng có nghĩa là nhiều chương trình trên toàn quốc đang phải đối mặt với thời hạn kết thúc, bao gồm Chương trình EB-5 Trung tâm  khu vực, sẽ bị đình chỉ cho đến khi chính phủ đạt được thỏa thuận.

Vẫn còn quá sớm để biết vấn đề đình chỉ hoạt động có xảy ra hay không, nhưng nếu có, IIUSA muốn cung cấp một số thông tin để giúp bạn hiểu tình huống này tốt hơn:

• Chương trình EB-5 Trung tâm khu vực không phải là chương trình thuộc nhóm dài hạn vĩnh viễn. Chương trình đã nhiều lần được gia hạn ngắn hạn và gắn liền với gói ngân sách chi tiêu của chính phủ liên bang trong những năm gần đây. Nếu chính phủ ngừng hoạt động, USCIS và Bộ Ngoại giao sẽ không thể xử lý bất kỳ bộ đơn nào liên quan đến Chương trình Trung tâm Khu vực bởi vì nó sẽ không được uỷ quyền và vì nhân viên chính phủ sẽ nghỉ phép (nghỉ tạm thời cho nhân viên liên bang do thiếu kinh phí).

• Nếu có sự ngừng hoạt động, Quốc hội sẽ cần nhanh chóng thực hiện một giao dịch và rất có thể chương trình EB-5 Trung tâm khu vực sẽ được tiếp tục trong gói gia hạn đó.

• Các nguyên đơn đã nộp đơn sẽ không bị hủy hồ sơ của họ, thay vào đó hồ sơ sẽ được giữ lại cho đến khi Chương trình được gia hạn lại cùng với gói ngân sách chính phủ .

Quốc hội sẽ cần phải thông qua gói chi tiêu của chính phủ trước nửa đêm tối nay để tránh việc ngừng hoạt động này.

Theo IIUSA

 

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!