Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba – Quy trình xử lý tạm thời diện doanh nhân


Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba - Quy trình xử lý tạm thời diện doanh nhân

Theo Tỉnh bang Manitoba, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba – MPNP sẽ mở hệ thống nộp Express of Interest – EOI trực tuyến cho tất cả các diện sau khi hoàn tất các thay đổi vào mùa thu 2018.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang – MPNP sẽ mở thụ lý tạm thời cho phép các hồ sơ nộp sớm hơn cho Diện Doanh nhân – BIS. Diện BIS có hai dạng đầu tư: một là  Đầu tư Doanh nghiệp; hai là Đầu tư Nông trại.

Dưới đây là quy đình xử lý hồ sơ nộp dưới dạng Đầu tư Doanh nghiệp

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG MANITOBA DIỆN DOANH NHÂN

Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba - Quy trình xử lý tạm thời diện doanh nhân

Quý khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba – Diện Doanh nhân, vui lòng đăng lý cuộc hẹn với tư vấn tại đây hoặc gọi điện thoại 028-3829430

(Nguồn: website của Tỉnh bang Manitoba)

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!