Chương trình đầu tư Quebec công bố hạn mức và ngày nhận đơn mới


Thời hạn nhận đơn Chương trình đầu tư Quebec được ấn định từ 19 tháng 1 đến 20 Tháng 3, 2015.

Bộ sẽ nhận hạn mức tối đa 1750 hồ sơ để cấp chứng nhận đề cử trong Chương trình đầu tư Quebec, trong đó với hạn mức tối đa 1200 hồ sơ dành cho đơn từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao).

Hạn mức hồ sơ này sẽ được chia sẻ giữa các đại lý tài chính. Số lượng tối đa hồ sơ cho mỗi trung gian tài chính đã được xác định dựa trên số lượng tối đa hồ sơ nhận được hàng năm. Sự phân bố hồ sơ trong các trung gian tài chính được dựa trên quá trình và tầm mức quan trọng tương đối của mỗi trung tâm trong cả nhóm.

Nhà đầu tư nộp đơn mà chứng minh được bằng kết quả kiểm tra được công nhận bởi Bộ rằng họ có một kiến thức Tiếng Pháp ở mức độ khá thì hồ sơ không ảnh hưởng hạn mức tối đa có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào.

Quebec website

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/rules-procedures.html#investisseurs

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!