Chương trình đầu tư nhận quốc tịch cộng đồng chung Anh quốc của cộng hòa Dominica bỏ yêu cầu phỏng vấn


Chính phủ nước cộng hòa Dominica đã loại bỏ yêu cầu phỏng vấn bắt buộc chương trình đầu tư nhận quốc tịch khối cộng đồng chung Anh Quốc, đây là một tin tốt cho các nhà đầu tư (Chính phủ có thể yêu cầu phỏng vấn cho  một số nhà đầu tư chỉ trong trường hợp đặc biệt) Việc loại bỏ yêu cầu phỏng vấn sẽ làm cho chương trình này thậm chí còn dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Dominica cũng mở cửa đón nhận đơn của nhà đầu tư là công dân Iran. Quy định cho phép đi lại miễn thị thực cho Liên minh châu Âu hiện đang được xem xét châu Âu, và chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi nhận được văn bản chính thức.

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!