Cập nhật xây dựng dự án EB-5 Escaya- Homefed 28.3.2018


Cập nhật xây dựng: Ngày 28 tháng 3 năm 2018
  • 27 nhà mẫu thu hút khách tham quan
  • Xây dựng tiếp tục trên khu vực phức hợp
  • 50 gia đình đã di chuyển vào nhà mới
  • 267 trong số 336 nhà biệt thự đầu tiên đã được bán
  • Trục đường Heritage Rd khai thông vào tháng Tư
  • Giải ngân đợt vốn EB-5 thứ 3 là 7 triệu đô la
  • Tổng chi phí đưa vào dự án: 287 triệu đô la ( chiếm 47% tổng chi phí dự án)
  • Vốn EB-5 giải ngân từ tài khoản tín thác: $53.5 triệu (tương đương 107 nhà đầu tư)
  • Ước tính hơn 1,250 công việc tạo ra – an toàn Thẻ Xanh cho 125 nhà đầu tư đầu tiên. Với khối lượng công việc xây dựng khu phức hợp và tỷ lệ chi phí đưa vào dự án chiến gầm 50% tổng giá trị dự án, dự kiến số lượng việc làm sẽ tăng nhanh trong giai đoạn sắp tới

Cập nhật xây dựng dự án EB-5 Escaya- Homefed 28.3.2018

Cập nhật xây dựng dự án EB-5 Escaya- Homefed 28.3.2018 2

Thị trường địa ốc San Diego tăng mạnh về giá

Thị trường địa ốc San Diego với nguồn cung rất hạn hẹp do diện tích đất khu vực quy hoạch cộng đồng tổng thể hạn chế khiến giá nhà tăng mạnh cả khu vực nhà mới và nhà bán lại. Sự tăng trưởng việc làm 2 con số cho khối thu nhập cao ($120,000-$200,000) đã giải quyết vấn đề giá nhà tăng cao.

Nhà mẫu Flora bởi Brookfield Residential, dự án Escaya
Nhà mẫu Flora bởi Brookfield Residential, dự án Escaya

Nền kinh tế đa dạng của San Diego là trung tâm công nghệ sinh học chính với sự hậu thuẫn tài chính đầu tư tiềm tàng và có mặt các đơn vị quân đội lớn.

Webcam vệ tinh trực tiếp dự án 24/24
oxblue.com/open/homefed/escaya
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!