Cập nhật xây dựng dự án EB 5 ESCAYA tháng 04.2018


Cập nhật xây dựng dự án EB 5 Escaya: Ngày 28 tháng 4 năm 2018

  • Tổng cộng 27 biệt thự mẫu tiếp tục thu hút khách tham quan tìm hiểu đầu tư
  • Xây dựng tiếp tục trên khu thương mại tổng hợp
  • Xây dựng phần nền móng câu lạc bộ bơi lội
  • 75 gia đình đã chuyển đến cư trú tại nhà mới trong cộng đồng dân cư cao cấp Escaya
  • 290 trong số 372 biệt thự trong lô xây dựng đầu tiên đã hoàn tất thủ tục bán cho cư dân
  • Trục đường chính-Đường Heritage chính thức thông xe đưa vào giao thông
  • Tổng chi phí đầu tư đã đưa vào dự án: $295 triệu (chiếm 49% tổng ngân sách dự án)
  • Vốn EB 5 giải ngân từ tài khoản tín thác Escrow vào dự án: $53.5 triệu
Cập nhật xây dựng dự án EB 5 ESCAYA tháng 04.2018
Ảnh cập nhật dự án ngày 28.04.2018
Cập nhật xây dựng dự án EB 5 ESCAYA tháng 04.2018 1
Ảnh cập nhật dự án ngày 28.04.2018
Cập nhật xây dựng dự án EB 5 ESCAYA tháng 04.2018 2
Ảnh cập nhật dự án ngày 28.04.2018

Xem báo cáo cập nhật xây dựng tháng 02.2018 tại đây

Webcam vệ tinh trực tiếp dự án 24/24
oxblue.com/open/homefed/escaya
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!